Facken är kritiska mot Alliansens skolbudget i Järfälla. Till vänster Nikoletta Jozsa (L), tillträdande ordförande i barn-och ungdomsnämnden, och till höger Lena Wall, kommunombud i Järfälla för Lärarnas Riksförbund. Foto: Pressbild/Mikael Andersson/Peter Käll

Facken kritiska mot Alliansens skolbudget i Järfälla

Under hösten har Järfällas för- och grundskolor dragits med sparkrav. Nu får nya styrets skolbudget stark kritik från fackligt håll. "Stor risk att det blir större elevgrupper och färre lärare", säger Jonas Persson, ordförande för Lärarförbundet i Järfälla.

  • Publicerad 11:38, 19 dec 2018

Alliansen (M, L, KD och C) ger skolan störst del av årets budgetkaka, och höjer skolpengen för förskolor, förskoleklass och årskurs 6-9 med 2,4 procent och för årskurs 1-5 med 6,4 procent.

Men Lärarnas Riksförbund menar att höjningen av elevpengen på 6,4 procent i årskurs 1-5 inte betyder mer pengar för rektorerna – eftersom pengarna tas från fritidsverksamheten för samma årskurser. Något Alliansen menar är en omprioritering av elevpengen.

– Jag är glad över att det blev en höjning, men det räcker inte. Jag tror att det kommer bli svårare att rekrytera behöriga lärare och speciallärare för elever med särskilda behov. Det kan även innebära att det blir fler elever i klasserna och att rektorerna kommer tvingas öka lärarnas arbetsbelastning, säger Lena Wallin, Järfällas kommunombud för Lärarnas riksförbund.

LÄS ÄVEN: Sparkrav slår hårt mot Järfällas skolor

"Måste slimma organisationerna"

Samtidigt ser Lärarförbundet "med stor oro på den budget som presenterats", skriver de i ett uttalande till kommunen.

Bland annat handlar kritiken om att det finns mycket litet utrymme för löneökningar, vilket krävs i den hårda konkurrensen om lärarna, menar facket.

Kritiken gäller också att det saknas åtgärder för att öka resurserna till gymnasiet och för att minska barngrupperna i förskolan och på fritids.

– Vi tror att budgeten kommer leda till att vi måste effektivisera och slimma organisationerna, och att det kan bli svårt att uppfylla det nya läraravtalet. Det är stor risk att det blir större barn- och elevgrupper och färre vuxna i skolan. Men det vi behöver är mindre grupper och fler lärare, säger Jonas Persson, ordförande för Lärarförbundet i Järfälla.

Carl Johan Westman, rektor på Skälby för- och grundskola, hade även han velat se en större höjning av elevpengen för att kunna behålla vuxentätheten.

– Jag kan känna en viss oro inför året som kommer, det gäller att ha en väldigt slimmad organisation och använda de pengar vi har så klokt det bara någonsin går. Det kan bli svårt att rekrytera duktiga pedagoger om vi inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs, säger han.

LÄS ÄVEN: Facket efter sparkraven i Järfällas skolor: "Behövs mer pengar"

"Förstår att det finns en oro"

Nikoletta Jozsa (L), tillträdande ordförande i barn-och ungdomsnämnden, hade velat lägga mer pengar på skolan i budgeten.

– Jag kan se att de behoven finns, men vi har inte det ekonomiska utrymmet just nu. Det här är en första budget och målet är att vi ska öka pengarna till skolan ännu mer framöver. Vårt fokus kommer att ligga på skolan under mandatperioden, säger Nikoletta Jozsa.

Hon menar att höjningen av skolpengen möjliggör för ökade lärarlöner och till att arbeta med förbättrad arbetsmiljö. Ett arbete med att anpassa lokaler för mindre barngrupper kommer också att dra igång, säger hon.

– Jag förstår att det finns en oro hos facken, men den här höjningen innebär ändå ett tillskott av pengar som jag tror ökar förutsättningarna för lugn och ro i klassrummen.

Stockholm Direkt