" Vi lever redan i en slimmad organisation, och går det inte att ta in vikarier leder det till en sämre arbetsmiljö", säger Jonas Persson, ordförande för Lärarförbundet i Järfälla om skolornas sparkrav. Bilden är en genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Facket efter sparkkraven i Järfällas skolor: "Behövs mer pengar"

Tidigare i höstas fick Järfällas kommunala för- och grundskolor sparkrav på sig året ut. Något som oroar Lärarförbundet. "Vi lever redan i en slimmad organisation", säger Jonas Persson, ordförande.

  • Publicerad 16:13, 30 okt 2018

Jonas Persson är ordförande för Lärarförbundet i Järfälla Foto: Privat

De kommunala för- och grundskolorna i Järfälla måste spara resten av året för att budgeten för året ska hålla. Något som gjort att exempelvis Neptuniskolan tar in färre vikarier och att Viksjöskolan stoppat viss rekrytering av personal.

Jonas Persson är ordförande för Lärarförbundet i Järfälla och bekräftar att det finns en oro i lärarkåren.

– Vi kan inte se att läget skulle vara värre än annars, men det finns en oro, för vikarieindragningen till exempel. Vi lever redan i en slimmad organisation, och går det inte att ta in vikarier leder det till en sämre arbetsmiljö, säger han.

– Vi fick en ganska stor skolsatsning till det här året, och så hände det här i alla fall. Det behövs uppenbarligen mer pengar i systemet, också för att få högre personaltäthet och löner, fortsätter han.

S-toppen om Järfällaskolornas sparkrav

"Saker kommer att kosta pengar"

I september blev det nya nationella läraravtalet klart, som bland annat består av att varje för- och grundskola ska jobba för att skapa en attraktiv arbetsmiljö.

Jonas Persson menar att det är viktigt att skolorna inte går in i det nya budgetåret med minus på kontot, och därmed ett dåligt utgångsläge för att förbättra arbetsmiljön.

– För att uppnå det nya läraravtalet behöver vi en högre barn- och skolpeng och mer resurser till skolan och förskolan. Även om man försöker med lösningar som inte kostar pengar – så kommer saker att kosta pengar i alla fall.

Han ser arbetsmiljön som en knäckfråga för att få lärare att både lockas till och stanna kvar i Järfälla framöver.

– Den som inte är nöjd med sin arbetsmiljö och ser att den kan tjäna mer pengar på andra sidan kommungränsen byter kanske dit, säger Jonas Persson.

Sparkrav slår hårt mot Järfällas skolor

Facket: "Järfällas lärare sliter ut sig"

Stockholm Direkt