Facket: Tunnelkontraktet borde ha brutits tidigare

Trafikverket har påbörjat arbetet för att hitta en ny entreprenör till tunnelborrningarna på Lovö. Fackförbundet Byggnads kräver nu att människors liv och hälsa respekteras mer nästa gång .

  • Publicerad 10:00, 23 mar 2019

Vi ska säkerställa att en ny entreprenör tar arbetsmiljön på största allvar.

Vid Trafikverkets arbetsplatsområde i Edeby på Lovö har det varit ovanligt tyst och stilla den senaste veckan. Huvudentreprenören Lovön Samverkan fick förra veckan avsluta sitt arbete med tunnelarbetet, vilket Mälarö Tidning skrev om.

Trafikverket valde att häva kontraktet på grund av brister i arbetsmiljöarbetet. Tunnelprojektet har kantats av arbetsmiljöproblem och förra året stoppades arbetet helt vid flera tillfällen.

– Just nu pågår inga borrningar eller sprängningar, men vi undersöker möjligheterna för att kunna återuppta arbetet. Om det blir om någon vecka eller någon månad eller om vi måste vänta ännu längre är för tidigt att säga, säger Johan Brantmark, Trafikverkets projektchef för Förbifart Stockholm.

I dagsläget pågår enbart underhållsarbete på platsen.

– Det blir ett par veckor där vi funderar på hur allt ska drivas vidare.

– Vi undersöker hur mycket vi kan göra när det gäller sprängningsarbeten. En del arbete kommer att ske inom ramen för direktupphandling.

Letar ny entreprenör

På längre sikt gäller det dock att så snabbt som möjligt få igång en ny upphandling av en ny huvudentreprenör.

– Tankearbetet har redan startat och målet är att den ska vara klar under året. En upphandling av den här storleken tar tid, det måste man ha respekt för.

Hur kommer det här att påverka tidsplanen för Förbifart Stockholm?

– Naturligtvis kommer det att få påverkan på tiden. Hur mycket är för tidigt att säga, vi gör vad vi kan för att minimera det, säger Johan Brantmark.

Fackförbundet Byggnads var involverat i flera av de stopp som skedde i tunnelarbetet under fjolåret. Fredrik Sirberg, regionssekreterare för avdelningen Stockholm-Gotland, är tacksam över Trafikverkets beslut att kasta ut huvudentreprenören.

– Våra skyddsombud var ute och lade flera direkta skyddsstopp och stängde arbetsplatsen av olika skäl. Varje gång handlade det om människors liv och hälsa, säger han.

Borde kontraktet ha brutits tidigare?

– Ja, det borde det nog ha gjort, med facit i hand.

Vad måste Trafikverket tänka på nu?

– Man behöver se till att de villkor som finns följs. Det är Trafikverkets ansvar att ha upphandlingsvillkor så att man inte kan lägga anbud som inte följer svensk lag. Nu tog man ett företag som inte klarade av att utföra entreprenaden, säger Fredrik Sirberg som även är socialdemokratisk kommunpolitiker i Ekerö kommun.

Enligt projektchefen Johan Brantmark kommer arbetsmiljön att vara av högsta prioritet i den kommande upphandlingen:

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer naturligtvis att vara en central del i den här upphandlingen. Vi ska säkerställa att en ny entreprenör tar arbetsmiljön på största allvar.

Johan Brantmark tycker dock inte att kontraktet borde ha hävts tidigare.

– Det är klart att det är vår uppgift som byggherre och beställare att säkerställa att man arbetar på ett rätt och riktigt sätt. Våra leverantörer består av människor som kan göra misstag, men då rättar man till det.

Överklagades från början

När tilldelningen av uppdraget till italienska Vianini först skedde i januari 2016 överklagades beslutet av svenska NCC, som också lämnade anbud. Överklagandeprocessen avslutades först ett halvår senare. Johan Brantmark hoppas att det går snabbare den här gången.

– Risken för en överklagandeprocess finns alltid, vi får ha en tydlig dialog med marknaden för att minimera den risken, säger Johan Brantmark.

Ursprungskontraktet mellan Trafikverket och italienska Vianini CMC, som sedan bildade det svenska aktiebolaget Lovön Samverkan, var värt ungefär 3,5 miljarder kronor. I entreprenaderna ingår att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar, två arbetstunnlar och ramptunnlar.

I dagsläget är 14 procent av tunnelarbetena färdiga, vilket motsvarar ungefär två kilometer tunnel.

Några av arbetsmiljöbristerna

I somras stoppade Arbetsmiljöverket allt arbete i två dagar på grund av brister i brandskyddet. Verket fattade senare även beslut om förbud och löpande vite mot Trafikverket på en miljon kronor.

Under året skadade även en arbetsmiljöinspektör örat vid en sprängning.

Vid en inspektion dömdes en tillfällig landgång ut. Även stenkrossanläggningar och transportband har fått omedelbara förbud av Arbetsmiljöverket.

Fortfarande kritiskt tillstånd efter våldsamt bråk

Nyheter Tillståndet för offret är fortfarande mycket allvarligt en månad efter det våldsamma bråket i en villa i Knalleborg. Två personer sitter häktade misstänkta för händelsen.lördag 15/6 1:15