Behov. Solnas skolor är i stort behov av mer ekonomiska resurser, menar facket. Foto: Sacharias Källdén

Facket vill se mer pengar till Solnas skolor

Pengarna räcker inte till för att ge Solnas elever de bästa förutsättningarna i skolan. Det menar Lärarförbundet som i ett öppet brev till Solna stad vill se en tilläggsbudget.

  • Publicerad 11:20, 22 maj 2020

Finanskrisen var en semesterresa i jämförelse med vad som väntar.

Inför höstens budgetomröstning skrev Lärarförbundets lokalavdelning i Solna ett öppet brev till kommunfullmäktige och påtalade vikten av mer pengar till skolan. Den gången fick de inte det de önskade.

Nu gör de ett nytt försök. Facket anser bland annat att det är alldeles för stora klasser i skolorna i Solna.

– Vi tycker inte att skolpengen är verklighetsanpassad. Den ska täcka både lokaler och lärartjänster. Det hade behövts en tilläggsbudget eftersom vi ser var det fattas pengar, säger Kristina Karhunen, ordförande i Lärarförbundet Solna och högstadielärare på Skytteholmsskolan.

Kan bli attraktivare

Kristina Karhunen menar att det största behovet är att kunna anställa fler lärare för att få ner barngrupperna, och därmed göra lärartjänster i Solna mer attraktiva. Även mer resurser till elever med särskilda behov efterfrågas.

–  I dag är det jättebarngrupper med väldigt komplexa gruppsammansättningar. Det är barn med dyslexi, ADHD, krigsskador och analfabeter. Det är inte lätt för en lärare att hantera själv, säger hon.

Kristina Karhunen upplever att kommunen tidigare har haft en mer generös tolkning av reglerna för tilläggsbelopp, som bland annat ska gå till extra resurspersonal i de barngrupper där det finns ett stort behov av fler vuxna.

När ett stort antal elever under våren har haft studier hemifrån har även behovet av en utvecklad IT-satsning lyfts av Lärarförbundet.

– Det är eftersatt både när det gäller uppkoppling och maskiner. Många efterfrågar en ökad digitalisering i undervisningen, men det är väldigt dyrt, säger Kristina Karhunen.

Hon vill inte säga någon summa som hon tycker behövs i en tilläggsbudget.

– Vi har testat att säga en summa förut, men det har inte hjälpt. Nu vill vi få till en dialog där politikerna pratar med lärare och rektorer och ser vilka önskemål de har, säger Kristina Karhunen.

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) har tagit del av brevet från Lärarförbundet. Han har ett rakt besked till facket.

– Det kommer inte att bli någon tilläggsbudget. Sverige går in i den värsta ekonomiska kris som vi har haft. Finanskrisen var en semesterresa i jämförelse med vad som väntar, säger Pehr Granfalk.

Hur ser du på Lärarförbundets synpunkter?

– Det är deras roll att vilja ha mer pengar, det får man respektera. Vi har avsatt mer pengar varje år, men det kommer inte att bli någon tilläggsbudget.

Hur ser du på bristerna i skolan som facket anser finns?

– Jag tycker att tajmingen är dålig, utifrån det samhällsekonomiska läget. Dessutom har vi satsat pengar de senaste åren, och resultatet är att barngrupperna minskar och skolresultaten går uppåt.

Några av Lärarförbundets synpunkter

För stora barngrupper.

På flera skolor har det gjorts neddragning av specialundervisning och undervisning i svenska som andraspråk.

De satsnigar som gjorts motsvarar inte kostnadsökningarna.

Digitala verktyg saknas.

Källa: Öppet brev till kommunfullmäktige i Solna 18 maj.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt