Foto: Mostphotos

Fällde 134 träd utan lov – får miljonböter

Tre grannar i Huddinge högg ner totalt 134 träd utan att ansöka om marklov. Sedan blev fällda träd liggandes på tomterna. Nu bötfälls de ansvariga.

  • Publicerad 12:10, 8 jun 2018

I juli 2015 fick Huddinge kommun in en anmälan om olovlig trädfällning på en tomt i Glömsta. Vid en inspektion visade det sig att 27 träd hade fällts på tomten utan marklov. Men det var inte nog med det. På tomterna intill hade ytterligare 107 träd fällts.

Den 1 juni avslog mark- och miljödomstolen trädfällarnas överklagan och fastslog därmed kommunens sanktionsavgift på totalt 1,5 miljoner kronor.

Får man inte fälla träd på sin egen tomt?

– Det beror på var man bor. Har man en fastighet i detaljplanerat område så kan det stå inskrivet i detaljplanen att det krävs marklov, säger Mikael Lindbom, bygglovshandläggare.

Ett träd eller hundra spelar ingen roll om det är så att detaljplanen kräver marklov. Vanligtvis får man dock fälla små träd, eftersom detaljplanerna brukar specificera att marklov krävs då trädet har en viss diameter vid en viss höjd. I Glömsta-fallet krävde detaljplanen marklov för fällning av träd med minst 16 centimeter i diameter.

– Det är viktigt att man kollar upp vad som gäller på sin fastighet. Detaljplanerna finns att läsa på kommunens hemsida, men man kan också be om hjälp av servicecenter. Det är onödigt att chansa, för det kan bli dyrt.

Så säger lagen

Plan- och bygglagen 9 kap. 12 §:

"Det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering inom ett område med detaljplan, om kommunen har bestämt det i planen."