Falskt. Det stämmer inte att nyanlända elever i Järfälla får gratis SL-kort. Foto: Sacharias Källdén

Falska rykten om gratis SL-kort till nyanlända i Järfälla

Just nu florerar det rykten om att nyanlända skolelever i Järfälla får gratis SL-kort medan andra elever står utan. Vi reder ut vad som gäller.

  • Publicerad 16:38, 20 feb 2019

I september förra året presenterade barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla en modell för att motverka skolsegregationen i kommunen. Bland annat handlade det om strategier för att få nyanlända elever att välja bort Tallbohovskolan i Jakobsberg, för att uppnå en mer jämn fördelning på olika skolor.

Ett av förslagen som togs upp i modellen var att nyanlända elever i yngre åldrar ska erbjudas gratis skolskjuts, och nyanlända elever i äldre åldrar ska erbjudas SL-kort som ett incitament att välja en skola lite längre bort från hemmet. I förslaget, som antogs av barn-och ungdomsnämnden i september, stod det att "SL-kort/skolbuss till nyanlända elever ska beaktas i det kommande budgetarbetet".

Så ska skolsegregationen i Järfälla brytas

Inga får gratis SL-kort

I december förra året tog Alliansen (M, L, C, KD) över styret i kommunen, då deras budget klubbades igenom i kommunfullmäktige. I den slopades de kostnadsfria SL-korten för gymnasieelever som tidigare funnits, och att ge nyanlända elever gratis skolskjuts eller SL-kort finns inte med i budgeten.

– Vi kommer inte att erbjuda gratis SL-kort till någon. En förutsättning för det förra S-styrets förslag var att det skulle tas med i budgeten, vilket Alliansen valt att inte göra, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn-och ungdomsnämnden i Järfälla till StockholmDirekt.

Samtidigt är ärendet uppe i förvaltningsrätten, då en person överklagat modellen från i höstas. Den klagande menar bland annat att det inte är förenligt med skollagen att erbjuda SL-kort till en viss grupp elever utan att en prövning sker, då det innebär särbehandling.

I ett yttrande till förvaltningsrätten har Järfälla kommun svarat att en eventuell skolskjuts och gratis SL-kort för nyanlända faller under "annan särskild omständighet", och att modellen som presenterades enbart hade en "förberedande art" och alltså inte är något som har genomförts.

Stockholm Direkt