Det 70 000 kvadratmeters stora fältsjukhuset kommer inte rivas – än. Foto: Sacharias Källdén

Fältsjukhuset i Älvsjö blir kvar tills vidare

Trots höga kostnader finns inget beslut om att avveckla fältsjukhuset i Älvsjö.

  • Publicerad 16:05, 29 maj 2020

Det nybyggda fältsjukhuset i Älvsjö har sedan färdigställandet i april stått tomt. Samtidigt kräver Älvsjömässan 48 miljoner för uppbyggnad och avveckling samt hyreskostnader på hittills 22 miljoner vilket enligt Expressen skapat friktioner och diskussioner inom regionen om att avveckla sjukhuset.

Enligt vårdutvecklingsregionrådet Ella Bohlin (KD) är detta dock inte något som är aktuellt inom en nära framtid.

– Vi ser fältsjukhuset som en försäkring i en väldigt orolig tid. Även om man inte behövt nyttja platserna är det viktigt att det finns beredskap om utvecklingen förändras och fallen skulle öka igen, säger Ella Bohlin.

Däremot har diskussioner om när en avveckling för fältsjukhuset kan ske pågått sedan dag ett enligt regionrådet.

– Det är inte en permanent lösning. Just nu minskar intensivvårdsbehovet och vi har sett en lägre smittospridning. I ljuset av det pågår det absolut diskussioner om en avveckling men i dagsläget finns det inte något sådant beslut, säger Ella Bohlin.

Nu byggs fältsjukhus vid Stockholmsmässan

Att fältsjukhuset skulle kunna bli vårdplatser för rehabpatienter är inte heller något som är aktuellt enligt Ella Bohlin.

– De ca 1000 patienter som regionen uppskattar kan komma att ha behov av specialiserad rehab, men just nu fungerar de vårdenheter vi har för de patienter, säger hon.

Även om de stora kostnaderna för att hålla igång ett tomt sjukhus är påfallande, menar Ella Bohlin att regionen räknar med att regeringen ska hålla sina löften om att täcka upp ekonomiskt.

– Vi kommer behöva göra visa omställningar när behovet av intensivvård minskar men vi måste samtidigt ha en hög flexibilitet, säger Ella Bohlin.