SAMLING. Planer är att de nya familjecentralerna ska samla öppna förskolan, vård och socialtjänst på samma ställe. Foto: Mikael Andersson

Familjer kan få nya mötesplatser

Att samla öppna förskolan, barnhälsovården och barnmorskemottagning med socialtjänsten kan ge en mötesplats för familjer och bidra till bättre samverkan. Det tycker Botkyrka kommun som nu tecknat en avsiktsförklaring med Region Stockholm om två familjecentraler.

  • Publicerad 13:50, 21 okt 2019

Botkyrka kommun och Region Stockholm planerar att tillsammans öppna två familjecentraler, en i Fittja och en i Tullinge.

– Det är vår avsikt är att öppna, men ännu är inga kontrakt påskrivna, säger Jenny Torpman Fredriksson som är verksamhetschef på socialförvaltningen på Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun och Region Stockholm har skrivit en avsiktsförklaring vilket helt enkelt betyder att de båda vill ha familjecentraler.

I Botkyrka finns 0,8 miljoner kronor avsatta i Mittenmajoritetens budget för att täcka eventuella extra kostnader i samband med satsningen. Men ännu är ingen budget klar eller lokaler klara.

– Men vi i kommunen tycker familjecentraler skulle blir en bra mötesplats för familjer. När alla instanser ligger nära varandra så blir det mer lättillgängligt för familjer att gå dit, säger Jenny Torpman Fredriksson.

Genom att samlas runt familjerna kan också de som jobbar med dem samverka bättre.

– Vi samverkar redan nu, men om vi sitter på samma ställe och träffas så gott som dagligen så blir det lättare. Om saker händer som påverkar familjerna så kan vi tillsammans jobba med dem, på en gång, säger hon.