SOPSUGAR. Sorteras soporna rätt här hamnar de i rätt containrar i avfallsterminalen. Foto: Jonny Andersson

Färgkodade inkast ska underlätta sopsorteringen

Det ska bli svårare att missförstå sopsorteringen i Ursvik. Savab, Sundbybergs Avfall & Vatten, satsar på färgkodning av de tre inkasten.

  • Publicerad 08:00, 14 jun 2019

Överallt i Ursvik står tre sopinkast intill varandra. Från början var alla grå och det så skiljde var en liten skylt som dessutom solblektes. I dag är nästan alla färgkodade. Den blå är för tidningar, brun för matavfallspåsar och den grå för vanliga soppåsen. Det här ska underlätta sorteringen, men för att även undvika misstag/missbruk har inkastet för matavfallspåsen smalnats av – savab vill inte få in vanliga soppåsar i dessa.

Orsaken till färgkodningen är att det förekommit för mycket felsortering. Systemet är en så kallad stationär sopsug. Är det rätt sorterat från början hamnar soporna via underjordiska ledningar i rätt container i sopterminalen. Det är vid plockanalyser som savab-personal konstaterat att soporna hamnar fel.

Med sopor i matavfallet kan det inte gå till återvinning.

– Många sorterar rätt hemma i köket, det tror vi. Men sedan har de kastar soppåsen i fel inkast, säger Mari Chmielewski, projektsamordnare på Sundbyberg Avfall & Vatten. Sedan i maj har vi skiftat till färgade inkast och vi hoppas nu på en förbättring under året och en utökad dialog med boende i Ursvik.

Savab ska göra ett nytt plocktest i höst. Maria Chmielewski låter trygg i att det ska ge ett bättre resultat och berättar dessutom att bolaget ska ha en bättre dialog med Ursviksborna om värdet av sopsortering.

Sophögar upprör Sundbybergsborna

Nätverk kritiskt till planen för stationsområdet

Nyheter Risk att byggnaderna bildar en mur som hindrar solljuset För lite ljus till följd av för höga hus, är grundkritiken mot detaljplanen för Sundbybergs nya stadskärna som nätverket "Trivsam stadskärna" nu presenterar. Nätverket liknar stationshuset vid en...fredag 11/10 14:11

Sundbyberg får sin första muralmålning

Nyheter Gatukonstnären "Rio" har hämtat inspiration från Sydamerika Sundbybergs senaste konstverk är 250 kvadratmeter och blir som mest praktfullt från korsningen Ekensbergsvägen/Gränsgatan. Gatukonstnären Julia Rio ligger bakom Sundbybergs första muralmålning,torsdag 10/10 13:59
Stockholm Direkt