Hjälm eller inte hjälm? Det var blandat när vi tog den här bilden vid Strömbron på måndagsmorgonen. Foto: Andreas Jennische

Färre cyklister i Stockholm kör med hjälm

Cyklingen fortsätter att öka i Stockholm, enligt ny statistik från trafikkontoret. Hjälmanvändarna blir däremot inte fler. Ett positivt tecken, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 11:13, 27 mar 2017

Den senaste manuella räkningen som trafikkontoret gjorde av antalet cyklister på ett antal mätplatser runt om i stan visar att antalet passager ökade med 30 procent 2016 jämfört med samma period 2015.

Men då den manuella räkningen görs en dag i maj och cyklingen är extremt väderberoende så är det inget bra sätt att mäta ökningen över tid, säger Per Karlsson, handläggare på trafikkontoret.

Då används istället datan för fem år i taget.

Sett till den senaste femårsperioden 2016-2012 jämfört med den föregående så ökar cyklingen också – men i betydligt blygsammare takt.

Så ska miljöminister Karolina Skog (MP) få fler att välja elcykel i Stockholm

I innerstadssnittet ökade cyklingen med 7 procent, i Saltsjö-Mälarsnittet med 4 procent och i ytterstan med 5 procent.

Hjälm tyder på osäkert att cykla

Staden senaste mätning visar också att hjälmanvändningen inte går upp i paritet med det växande antalet cyklister.

Enligt den senaste siffran har hjälmanvändningen i innerstan minskat något i alla delar av stan – även om det rör sig om små skillnader jämfört med tidigare år. Och fortfarande använder nästan 8 av 10 cyklister i Stockholm hjälm.

Ekerökillar vill göra hjälmen trendigare

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) ser inget dåligt med att hjälmarna blir färre.

– När vi bygger ut cykelbanor och gör det säkrare att cykla så kan jag tänka mig att hjälmanvändningen går ner. Om man jämför med andra länder och städer som är mer anpassade för cykling, exempelvis Köpenhamn och Amsterdam, så finns knappt hjälm, säger han.

Så du ser minskad hjälmanvändning som något positivt?

– Upplever man att man vill ha hjälm ska man ha det. Men jag tycker inte att man ska ha lagkrav på cykelhjälm till exempel. Jag tror att det hämmar cykelutvecklingen, säger Daniel Helldén.

När det gäller undersökningen i stort säger Daniel Helldén att all ökning av cykling är bra men att han inte är nöjd förrän alla siffror visar på ännu fler cyklister.

Oklar hur stor andel som cyklar

Stadens nya mätningen säger ingenting om hur nära – eller långt ifrån – Stockholm är att uppnå målet att 15 procent av alla resor i rusningstrafik ska ske med cykel år 2030.

Den senaste mätningen av andelen resor gjordes av landstinget 2015. Enligt den utgörs 11 procent av resorna av genom cykling. Siffran för hela länet är 7 procent.

Så många använder hjälm

När trafikkontoret manuellt räknar antalet cykelpassager varje år räknas också antalet hjälmanvändare.

Så många använde hjälm i

Innerstadssnittet 79 procent 2016 jämfört med 81 procent 2015

Saltsjö- Mälarsnittet 76 procent 2016 jämfört med 79 procent 2015

Citysnittet 69 procent 2016 jämfört med 70 procent 2015.

Enligt Per Karlsson, ansvarig för mätningen på trafikkontoret, är skillnaden så liten att den inte lämpar sig för några långtgående analyser. Viss minskning har dock skett i alla tre mätsnitten.

Antalet cykelpassager på cykel

I maj 2016 passerade 75 890 cyklister vid stadens mätstationer jämfört med 58 370 i maj 2015.

Femårsmedelvärdet ser ut så här

2012-2016

Innerstadsnittet: 63 070 passager Saltsjö-Mälarsnittet: 34 950 Citysnitter: 62 744 2011-2015 Innerstadsnittet: 59 080 passager Saltsjö-Mälarsnittet: 34 310 Citysnitter: 62 928

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.