BÖTFÄLLS. Felparkerare i cykelfält och på cykelbanor ska få böter direkt genom stadens nya tuffare tag. Foto: Andreas Enbuske

Färre felparkerare i cykelfält bötfälls

Trots flera satsningar på att hårdmarkera mot felparkerare i cykelfält och cykelbanor så minskar antalet bötfällda. Nu ska staden utreda om de tuffare tagen varit lyckade eller om det behövs fler åtgärder.

  • Publicerad 09:24, 5 jul 2018

Fordon som parkerar i cykelfält eller cykelbanor har varit ett gissel både för cyklisterna och för staden som vill öka framkomligheten och trafiksäkerheten.

Därför fick parkeringsövervakningen order om att hårdbevaka just detta och att lappa direkt om någon parkerade fel i höstas. Och ordern om den nya tuffare inställningen har upprepats under våren, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Stadens nya stränga order mot fulparkerare: Lappa direkt!

– Regeln idag är att de som stannar på cykelfält eller cykelbanor ska bötfällas på en gång. Men ett problem är att man måste komma fram för att de ska uppfatta att de är föremål för böter. Då kan man skicka böterna i efterhand, men har man inte fått ögonkontakt så har vi inte rätt att bötfälla. Det är det som gäller, säger Daniel Helldén.

Böter gått ner

Men ny statistik från årets fem första månader kring lappandet av fulparkerare i cykelfält och cykelbanor visar att antalet böter har gått ner de senaste åren.

Men vad det betyder är oklart.

Det ska trafikborgarrådet nu ge trafikkontoret i uppdrag att utreda för att se om det gjort någon skillnad eller om fler åtgärder krävs.

Men trafikborgarrådet är inte orolig att den nya ordern om tuffare tag inte efterlevs.

– Nej, jag vet att de är hårdare idag, sedan vet jag inte om det är andra saker som påverkar statistiken också. Det ska trafikkontoret få i uppdrag att utreda nu. En tolkning jag skulle vilja göra är att i och med den hårdare bevakningen så är det fler som inser att man inte ska stanna där, säger Daniel Helldén.

Nya hårda tag mot bilisterna – så mycket dyrare blir det att felparkera

Delade meningar

När vi ställde frågan i cykelkretsar om stadens nya hårdare tag lett till förbättringar var meningarna delade. Många gånger utmålas yrkestrafiken som de största parkerings-syndarna. Men några riktade informationskampanjer mot exempelvis bud- eller taxibolag är inte aktuellt.

– I dagsläget tror jag inte att det behövs, som jag uppfattar det vet alla vad som gäller. Vi har haft den allmänna kampanjen om att visa hjärta i trafiken men den är inte specifikt riktad till parkering i cykelfält. Men först måste trafikkontoret göra en utvärdering sedan får vi se om vi går ut med fler kampanjer, ska man göra det måste man veta hur de ska riktas för att de ska få effekt, säger Daniel Helldén.
 
 
 
 
 
 

Så många har lappats

Cykelfält/cykelbanor
2016: 467/141
2017: 343/70
2018: 287/94

Källa: Trafikkontoret, siffrorna avser januari-maj varje år.