Arion Chryssafis är ordförande för Socialnämnden i Solna stad, och stolt över kommunens arbete med att få ner hemlösheten. Foto: Michael Folmer/Leif Oldenburg

Färre hemlösa i Solna i år

Antalet hemlösa i Solna har minskat sedan förra året. Ett resultat av hårt och riktat arbete, menar Socialnämndens ordförande Arion Chryssafis.

  • Publicerad 15:22, 6 dec 2019

Under en vecka i september i år gjorde Solna stad en kartläggning av hur många som befann sig i någon form av hemlöshet enligt Socialstyrelsens definition. Mätningen visade att antalet hemlösa som haft någon kontakt med socialtjänsten uppgick till 191. För tre år sedan, 2016, var samma siffra 262 personer.

Arion Chryssafis (M) är ordförande för socialnämnden i Solna stad och menar att det är ett resultat av hårt arbete från kommunens håll, inte minst förebyggande:

– Får vi reda på att nån håller på att vräkas så kan vi ta diskussionen med värden och personen, gå till botten med vad problemet är och stötta upp. Hyresskulder leder lätt till att man blir utestängd från bostadsmarknaden.

Många av de hemlösa bor någon av kommunens träningslägenheter, som sedan kan övergå i ett socialt kontrakt. Då har man ett kontrakt med socialtjänsten, som i sin tur har ett kontrakt med en hyresvärd. Gå allt bra kan man sedan få chansen att teckna ett eget kontrakt med hyresvärden. Först då slutar man räknas som hemlös i statistiken.

En stor del av de hemlösa har psykiska eller sociala problem, och en vanlig orsak till hemlöshet är missbruk.

– Vi vet att vi inte kommer få en enda lägenhet av någon hyresvärd om de inte sköter sig, så vi måste jobba för att de lämnar sitt missbruk. Ett första steg är boendet Trampolinen, för folk som lämnat missbruk, där ställs höga krav på nykterhet.

Oppositionsråden i tre kommuner, (Solna, Sollentuna och Sigtuna) kritiserade i en debattartikel i Svenska Dagbladet sina kommuner. De menade att man hänvisade nyanlända till andra kommuner, för att minska kostnaderna för integration och slippa problemen med bostadsbristen. Exempelvis har Solna hjälpt 14 personer att flytta till Kramfors i Ångermanland.

Har ni bara skickat hemlösa till Norrlandskommuner för att få ner hemlösheten?

– Nej, vi skickar ingen till Norrland. De här siffrorna gäller folk som har kontakt med socialtjänsten, och det är två helt olika grupper. Folk som har en svag ställning på bostadsmarknaden och saknar förstahandskontrakt, de kan vi ge bostadssökarstöd för att flytta, men det är en annan grupp, säger Arion Chryssafis.