SJUNKER. Allt färre hushåll i Solna är beroende av försörjningsstöd. Foto: Leif Oldenburg

Färre hushåll får försörjningsstöd

Antalet hushåll i Solna med försörjningsstöd fortsätter att sjunka. Under perioden januari-juli 2019 fick 15 procent färre hushåll försörjningsstöd jämfört med samma period 2018.

  • Publicerad 09:15, 13 aug 2019

– Solnamodellen och dess arbete med att kartlägga människors förmåga, samla resurser och erbjuda kvalificerat stöd för att gå till egen försörjning ger resultat, säger Arion Chryssafis (M), ordförande i socialnämnden, i ett pressmeddelande.

Solnamodellen innebär bland annat att genom företagsetableringar, nya arbetsplatser, hembesök, arbetsträning, utbildning och kompetensutveckling skapa förutsättningar till egen försörjning.

– Det är glädjande att Solna fortsätter att vara en av de kommuner med lägst utanförskap och som är bäst på att hjälpa människor till egenförsörjning, säger Arion Chryssafis (M) i pressmeddelandet.

Stockholm Direkt