TONÅRINGAR. Nu är resultatet av Stockholmsenkäten klart. Färre i nian i Väsby röker och dricker, men fler snusar (genrebild, arkiv). Foto: Mostphotos

Färre nior röker i Väsby – fler snusar

Färre elever i nian röker eller dricker – men fler snusar. Det visar Stockholmsenkätens resultat bland elever i Upplands Väsby.

  • Publicerad 11:35, 14 sep 2020

Att skolungdomar, och då särskilt flickor, ofta känner sig nedstämda är ett problem och det är tråkigt att se att det problemet växer.

Stockholmsenkäten, som genomförs av länsstyrelsen vartannat år, innehåller svar från elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet.

Bland de svarande årskurs 9-eleverna märks ett fortsatt minskat intresse för rökning. Dock ökar andelen rökare och snusare bland pojkar i årskurs 2 på gymnasiet.

Bland elever i årskurs 2 märks även en ökning av andelen som någon gång använt narkotika.

– Vi ser förbättringar i grundskolan men också utmaningar som kräver mer arbete kring ANDT-frågor på gymnasiet, säger Astrid Täfvander som är utbildningschef i Upplands Väsby kommun i ett pressmeddelande.

Niondeklassare som uppger att de blivit rånade det senaste tolv månaderna har också ökat, från två procent av killarna 2018 till sju procent i år. För tjejerna var motsvarande siffra en ökning från två till tre procent.

Stora könsskillnader

Bland psykosociala faktorer märks stora könsskillnader. Över tid har det skett en ökning av andelen elever som ofta känner sig ledsna och deppiga. Här finns en stor könsskillnad och andelen flickor som är ledsna/deppiga är klart större än andelen pojkar.

– Att skolungdomar, och då särskilt flickor, ofta känner sig nedstämda är ett problem och det är tråkigt att se att det problemet växer. Anledningarna till detta är sannolikt komplexa men det är viktigt att alla som arbetar eller kommer i kontakt med ungdomar känner till problematiken och kan arbeta proaktivt med att stötta dem som behöver det, säger kommunstyrelsens ordförande Christine Hanefalk (M), i pressmeddelandet.

Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och vänder sig till elever i årskurs nio och gymnasiets årskurs två.

Frågorna handlar bland annat om alkohol, tobak, droger, brottslighet och psykisk hälsa.

Syftet är att ge underlag till förebyggande insatser, följa upp det kommunala arbetet och bidra till ökad kunskap. Enkäten i Stockholms län har besvarats av mer än 24 000 elever.

Resultatet för Upplands Väsby kommun bygger på svar från 513 elever i grundskola och gymnasium.

Visa merVisa mindre