Minskar. Färre nyanlända anvisas till Enköping nästa år jämfört med i år. Foto: Mostphotos

Färre nyanlända hamnar i Enköpings kommun

Allt färre nyanlända personer anvisas till Enköping enligt bosättningslagen. Det visar Migrationsverkets nya siffror.

  • Publicerad 10:49, 22 nov 2019

Nyligen blev det klart hur många nyanlända personer som varje kommun i Sverige ska ta emot nästa år enligt bosättningslagen.

Enligt Hem & Hyra som gjort en sammanställning av Migrationsverkets uppgifter över hur många personer som kommer att anvisas till varje kommun ska 7 100 personer fördelas över landet enligt bosättningslagen.

Väntar på att flytta

Det handlar dels om 5 000 kvotflyktingar, som kommer direkt från flyktingläger i olika delar av världen, dels 2 100 personer som har fått uppehållstillstånd och väntar på att få flytta från någon av Migrationsverkets anläggningar.

Sammanställningen visar att antalet anvisade nyanlända minskat kraftigt de senaste åren – från 23 600 år 2017 till 9 000 i 2019. Och nyligen meddelade Migrationsverket att årets anvisade kommer att bli färre än beräknat – cirka 8 300.

Enköpings kommun tar under 2019 emot 46 anvisade personer. Det antalet kommer att minskas till 34 personer nästa år. Flest anvisade personer i Uppsala län kommer Uppsala få ta emot nästa år – 146. Det är 60 färre än 2019.

Bostadsområde växer fram i Bredsand

Nyheter Ett bostadsområde ska under nästa år växa upp längs med Bredsandsvägen, i höjd med Slalomvägen. I förra veckan var finanskommunalrådet på plats för att ta ett första tag med schaktskopan.måndag 9/12 9:42