Nytt. Så här kan det byggas i Farsta strand. Foto: TMRW/ON Arkitekter

Farsta fruktar parkeringskaos vid nybygge

De sju bostadshus som föreslås längs Magelungsvägen och Ullerudsbacken i Farsta strand får grönt ljus av stadsdelen, men inte helt utan invändningar.

  • Publicerad 11:23, 9 apr 2019

Totalt innefattar detaljplanen 335 nya lägenheter, och en ny förskola, som ska byggas i korsningen Magelungsvägen-Ullerudsbacken

Farsta stadsdelsförvaltning har nu gett sitt svar till stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan, som en utav de remissinstanser som ska tycka till. Och på det stora hela är förvaltningen positiv till bygget, som var ute på samråd tidigare i år.

"Det är ett utmärkt kollektivtrafikläge med tunnelbana, pendeltåg och busstrafik vilket är goda förutsättningar för kompletteringsbebyggelse." skriver tjänstemännen på stadsdelsförvaltningen i sitt utlåtande.

Farsta gillar jättebygget vid Magelungen

Däremot uttrycker man en tveksamhet kring hur parkeringssituatioen ska lösas. Man är oroad för att det parkeringshus som sedan tidigare planeras inte räcker.

"Förvaltningen bedömer att parkeringsfrågan kan bli bekymmersam. I bästa fall kan detta innebära att de som flyttar till området är inställda på att i stor utsträckning åka kollektivt och vid behov använda sig av bilpool eller hyra bil. I värsta fall kan det leda till parkeringskaos" skriver förvaltningen.

I projektet ingår 135 hyresrätter, 200 bostadsrätter och butiker i husens botteplan om 250 kvadratmeter.  I planen ingår även en gemensam uteplats till ett vård- och omsorgsboende vid Stig Trenters torg.

Skiss. Så här planeras den nya bebyggelsen. Foto: ÅWL Arkitekter

V: Staden måste försöka rädda Melodybox

Nyheter "Söderort behöver det här" Vänsterpartiet vill att staden försöker hitta ett kryphål i detaljplanen som gör att Melodybox kan räddas. Går inte det ska staden hjälpa det privata kulturstället att hitta en ny lokal, anser V.torsdag 18/4 14:11

Här kan Skarpnäck få modulhus

Nyheter Bygglovsansökan inskickad Vid Skogsfurans väg i Skarpnäck vill staden bygga 37 lägenheter i sex modulhus.torsdag 18/4 12:09