Magelungsvägen som stadsgata, enligt detaljplanens vision. Foto: White arkitekter / Stockholms stad

Farsta gillar jättebygget vid Magelungen

900 bostäder, tre förskolor och en stadsgata. Fördelat på fem nya kvarter. Det är som vi tidigare berättat planen för området kring Magelungsvägen. Nu ger stadsdelen sitt omdöme.

  • Publicerad 15:53, 30 jan 2019

Det handlar om en jätteplan där stadsbyggnadsnämnden föreslår att cirka 900 bostäder ska byggas längs med Magelungsvägen från Nykroppagatan i öster fram till Havsörnsvägen i väster och skapa en ny stadsgata.

Husen varierar i höjd ifrån 4 upp till 14 våningar och i tre av husen planeras förskolor. Nu har Farsta stadsdelsförvaltningen som gett sitt remissvar på planen. Och tjänstemännen på förvaltningen ställer sig positiva.

900 bostäder planeras vid sjön Magelungen

"Förvaltningen är sammantaget positiv till förslaget som innebär ett behövligt tillskott av bostäder och förbättrade möjligheter till rekreation längs Magelungen. Förskolornas storlek behöver studeras vidare i det fortsatta planarbetet" skriver stadsdelsförvaltningen i svaret.

Man är dock inte helgjutet positiv. I svaret påpekar förvaltningen att det i dagsläget saknas en plan för grönkompensation för de naturvärden som påverkas av bebyggelsen och föreslår att dagvattenanläggningen vid Pelousen kompletteras med en så kallad regnträdgård.

Även stadens Skönhetsråd har sagt sitt. De pekar bland annat på att projektet saknar underlag för hur vyn från Magelungen påverkas. "Just mötet med vattnet är en viktig Stockholmsfråga" skriver man i sitt utlåtande.  

Nu enkelriktas cykelbanorna på Liljeholmsbron

Nyheter Ska breddas när bron renoveras i framtiden Från och med idag, 19 augusti, är cykelbanorna på Liljeholmsbron enkelriktade.måndag 19/8 15:07

Så ska GT Söder hantera flytten

Nyheter Tränaren: "Kan inte klaga" Snart drar handbollssäsongen igång. För GT Söder innebär detta att hemmamatcherna framöver kommer att spelas i Eriksdalshallen. Men laget kommer få träna i både den nya hallen och den gamla,...måndag 19/8 14:17