Påbyggnad. Planerna gäller fastigheten till vänster i bild. Foto: Patrik Wirén

Fastighet på Gärdet kan få 55 nya lägenheter

Under onsdagskvällen hölls ett samrådsmöte gällande ett kontroversiellt byggförslag. Det handlar om en fastighet på Gärdet som föreslås växa med 55 lägenheter.

  • Publicerad 14:23, 28 nov 2019

– Det är synd att förstöra de få gamla husen som fortfarande finns kvar. Vi behöver värna om det kulturhistoriska värdet som finns i området.

Jöran Stridbeck bor på Sandhamnsgatan och representerar BRF London nr 7. Liksom många andra som anlänt till samrådsmötet i Tekniska nämndhuset under onsdagskvällen är han starkt kritisk till det som presenteras. Inte minst finns det en oro för vad som händer med närliggande hus om förslaget går igenom.

– Det finns stor risk att även de fem småskaliga husen på Östhammarsgatan kommer att byggas på och då förlorar vi det sista vi har av folkhemmet här, säger han.

Hyreshus vid Gärdet kan växa med tre våningar

Det handlar om fastigheten på Sandhamnsgatan 58-62. Huset restes 1950 och rymmer i dag 33 hyreslägenheter fördelat på fyra våningar med kontor på bottenvåningarna och i källarlokalerna. Tidigare har vi berättat att fastighetsägaren, KMJ Fastighetsförvaltning, vill se en rejäl påbyggnad med tre våningar motsvarande 25 nya bostäder.

Det som nu diskuterades var ett förslag där påbyggnaden minskat till två vindsvåningar – men som även omfattar ett helt nytt bostadshus i tre våningar på fastighetens gård. Siffran på antal nya bostäder har stigit till 55 och det nya huset ligger precis vid gränsen till nationalstadsparken.

Simon Gotthard, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, konstaterade att det generellt finns ett stort intresse för området från bostadsbolagens sida och att de själva även har ett uppdrag att klara stadens uppsatta bostadsmål.

– Staden letar efter en metod för hur – och om – man ska förtäta området, sa han.

Både han och Pye Aurell Ehrström från arkitektbyrån Marge mötte dock en hel del mothugg. Många undrade varför området nödvändigtvis måste förtätas med tanke på närliggande byggprojekt, inte minst Norra Djurgården där det planeras för minst 12 000 bostäder.

– Trafiksituationen är katastrofal redan i dag, men det pratar ni inte om alls, sa en kvinna upprört.

Att det nya huset placerats så nära nationalstadsparken var en annan sak som ifrågasattes starkt.

– Det här kommer aldrig gå igenom, sa en man som hänvisade till de byggregler som gäller för Kungliga nationalstadsparken.

Trots de upprörda känslorna var Pye Aurell Ehrström nöjd med mötet.

– Vi är medvetna om att det är ett förslag i ett känsligt läge, men det är alltid jätteintressant att lyssna på de boende, de som verkligen kan sitt område, sa hon.

Skissbild. Vy från Östhammarsgatan. Foto: Marge Arkitekter

Simon Gotthard, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret höll i samrådsmötet under onsdagskvällen. Foto: Patrik Wirén

Förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 5 november–17 december i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten på Fleminggatan 4.