AVSLÅS. Fastighetsägarna på berget har INTE rätt till marken under sina hus, meddelar mark- och miljödomstolen i sin dom. Foto: White Arkitekter/Link Arkitektur

Fastighetsägarna vid Slussen förlorar strid

Nu står det klart. ALLA överklaganden gällande nya bussterminalen avslås. Fastighetsägare på berget äger inte rätten till berget under sina hus, slår domstolen fast.

  • Publicerad 17:00, 2 feb 2018

Idag blev det klart att mark-och miljödomstolen i Nacka avslår samtliga överklaganden som kommit in mot detaljplanen att bygga en bussterminal i Katarinaberget.

En fråga som det tvistats mycket om har varit om fastighetsägarna på berget äger marken under sina fastigheter.

– Den frågan är också prövad i den här domen, säger Magnus Hjort, rådman vid Nacka Tingsrätt.

Fastighetsägarna har gjort gällande att om man äger en fastighet på ett berg, äger man också marken hela vägen ner till jordens mittpunkt.

Ny dom: Slussens bussterminal får byggas

– För att kunna bygga den här terminalen måste man ta del av deras fastighet. Och då bryter man mot egendomsskyddet i grundlagen. Men det kan brytas om det är allmänna angelägna intressen som står emot. Det gör det i det här fallet, säger Magnus Hjort.

Något förenklat kan man säga att fastighetsägarna blir av med mark när bussterminalen byggs, men det rör sig om ett berg som de inte har någon praktisk användning av.

Det som händer nu är att domen kan överklagas inom tre veckor till den slutgiltiga instansen Mark och miljööverdomstolen.

– Sannolikheten för att någon ska överklaga ser vi som ganska hög, säger Magnus Hjort.

Advokat Jan-Mikael Bexhed som företräder två fastighetsägare som äger fastigheter ovanpå berget, vill inte kommentera domen och vad som ska ske nu.

– Jag varken kan eller vill uttala mig eftersom jag inte pratat med de jag företräder än, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.