Avgift. Enköpings kommun upphandlade taxi för färdtjänst. Foto: Mostphotos

Felaktig upphandling kostar kommunen 150 000

Kommunen tvingas betala en upphandlingsskadeavgift på grund av en direktupphandling av taxi efter en överprövning. – Vi får ta lärdom av det inför framtida upphandlingar, säger Magnus Lindberg, avdelningschef för ekonomi och administration.

  • Publicerad 17:38, 10 okt 2018

Man såg sig tvungen till det

Våren 2017 vann Arboga Taxi uppdraget för färdtjänst i Enköping. Konkurrerande taxibolaget Taxi Enköping valde då att överklaga beslutet. Eftersom processen med att utse ett nytt taxibolag för färdtjänsten riskerade att dra ut på tiden valde kommunen att tillfälligt förlänga avtalet med Taxi Exact AB, som då skötte uppdraget.

– Man såg sig tvungen till det, säger Magnus Lindberg, avdelningschef för ekonomi och administration på samhällsbyggnadsförvaltningen i Enköpings kommun.

Förvaltningsrätten bedömde att det avtalet fick bestå "av tvingande hänsyn till ett allmänintresse".

Samtidigt ansåg Konkurrensverket att Enköpings kommun skulle få betala en upphandlingsskadeavgift på 150 000 kronor. Detta eftersom kommunen själv ansågs ha försatt sig i den tidsnöd som föranledde den aktuella direktupphandlingen.

Förvaltningsrätten instämmer i Konkurrensverkets bedömning och anser att kommunen har haft dålig planering, som har lett till tidsbrist.

Magnus Lindberg på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning säger att man ska ta lärdom av domen inför framtida upphandlingar. Samtidigt innebär det också problem för anbudsgivarna att påbörja upphandlingarna tidigare.

– Det blir svårt att beräkna prisutveckling och konjukturförändringar, säger han.

Upphandling

Upphandling är en juridisk term för det fall att någon, vanligen genom ett mer eller mindre formaliserat förfarande, ingår avtal om förvärv av varor eller nyttigheter. Detta sker normalt genom att flera inbjuds att inkomma med anbud.
Källa: NE.se

BLÅLJUS: Droger, stölder och intrång

Nyheter Senaste blåljusnotiserna innehåller både nytt och lite äldre som rapporterats sent. Fast den unge mannen som drogpåverkade ville at sig in på ett fritids är ny.tisdag 25/6 10:44