SPLITTRAT. Frågan om miljözonernas vara eller icke vara i Stockholm splittrar blocken i Stadshuset. Foto: Erik Simander

Fem av nio partier vill stoppa dieselbilar i stan

Fem av nio partier vill se någon form av miljözoner i Stockholm där dieselbilar förbjuds att köra. Men frågan splittrar både majoriteten och alliansen, visar vår enkätundersökning.

  • Publicerad 06:50, 28 aug 2018

Hur Stockholmsluften ska bli bättre har verkligen varit en het potatis det senaste året – framförallt frågan om stadens ska införa så kallade miljözoner, områden med förbud mot dieselbilar, eller inte.

Stockholm får införa förbud mot dieselbilar

Tidigare i år gav regeringen klartecken åt kommunerna att få införa tre olika typer av zoner från och med 1 januari 2020. Samtidigt meddelades att det inte blir något förbud av äldre dieselbilar förrän 2022.

Staden har redan satt igång arbetet med hur de ska utforma eventuella framtida miljözoner, om det ska till exempel gälla hela området eller vissa utsatta gator.

Men det är långt ifrån klart att det verkligen kommer att bli något förbud för dieselbilarna, visar vår enkätundersökning med alla partier i Stadshuset.

Nya p-avgifterna kan rivas upp efter valet

Frågan splittrar båda blocken inför valet.

Miljöpartiet, med trafikborgarrådet Daniel Helldén i spetsen, är de som hårdast lobbat för miljözoner, och så snabbt som möjligt. Men Socialdemokraterna har tidigare tvekat, bland annat i samband med att en ny utredning som visade på bättre luft blev offentlig. Även nu uppger partiet att de tittar på andra "mer effektiva verktyg".

S ser ut att stoppa miljözoner för bilar

Även hos alliansen går meningarna isär på om miljözoner är något att ha för Stockholm, visar vår enkätundersökning. Moderaterna prioriterar att få bort genomfartstrafiken medan Centerpartiet tar tydligare ställning.

Så här svarar partierna:

Vill ni ha miljözoner? Om ja, när och hur?

S: Det är viktigt att förbättra luftkvaliteten i Stockholm. Miljözoner kan vara ett sätt men vi tittar också på andra mer effektiva verktyg. 

MP: Ja, på gator som har problem med luftkvaliteten. Så fort det är möjligt. Stockholmarna har rätt att andas frisk luft.

V: Ja, miljözoner är tyvärr nödvändiga för att förbättra luftkvaliteten och i förlängningen för klimatet men exakt när, var och hur är svårt att svara på än.

Fi: Ja, miljözoner ska införas så snart som möjligt. Vi väntar in Stockholms stads utredning innan vi preciserar tid och område. 

M: För bättre luftkvalitet måste vi leda bort genomfartstrafiken och vid behov se över möjligheten för dynamiska zoner. 

L: Inga generella miljözoner från 2020, däremot på enskilda gator om det är motiverat.

C: Ja, där det är befogat på enskilda gator. Vi kommer inte att stänga av stadsdelar för dieselbilar redan 2020.

KD: Nej.

SD: Nej.

Så indelas miljözonerna

Zon 1 – tunga fordon

Miljözoner för vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) finns redan i dag. Fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen.

Zon 2 – personbilar

Till en början kommer dieselbilar som uppfyller utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6 få köra där. Men 1 juli 2022 kommer kraven skärpas till att endast dieselbilarna Euro 6 får köra. Samma sak gäller för elhybrider och laddhybrider med dieselmotor.

Bilar med bensinmotor får tillträde om de klarar Euro 5. Det gäller även för elhybrider, laddhybrider, fordonsgasbilar och E85-bilar.

Även elbilar och bränslecellsbilar får köra där.

Zon 3 – personbilar och tunga fordon

Endast renodlade elbilar, bränslecellsbilar och gasbilar i Euro 6. För tunga fordon ställs också höga krav. Här får elfordon, bränslecellsfordon, laddhybrider i Euro 6, och gasfordon i Euro 6 köra.

Källa: Regeringen