Vid årsskiftet 2021-2022 är det tänkt att eleverna på de fem teoretiska gymnasielinjerna ska flytta till Bas Barkarby. Foto: Ylva Bergman

Fem linjer flyttas från Järfälla gymnasium

Fem av programmen på Järfälla Gymnasium ska flyttas, från Jakobsberg till nya lokaler i Bas Barkarby. Tanken är att eleverna ska börja ha lektioner där i januari 2022.

  • Publicerad 16:22, 18 nov 2019

Drygt hälften av de tio program som Järfälla gymnasium idag erbjuder, kommer att flytta till nya lokaler i Bas Barkarby. Kvarteret, som förutom gymnasieskola också kommer rymma bibliotek och kontorslokaler, började byggas i våras.

Nu ska Bas Barkarby börja byggas

Tanken är att flytten ska genomföras under 2021 och att eleverna ska börja i den nya skolan i januari 2022.

Det innebär att de som nu läser första terminen på estetiska, naturvetenskaps-, teknik-, samhällsvetenskapliga-, eller ekonomi-programmen, kommer kasta sina studentmössor framför en annan port än den de klev in i när de började gymnasiet.

En del av introduktionsprogrammet, där elever läser språkintroduktion, kommer också flytta med.

Är positiv

Mariella Augustsson, rektor på Järfälla gymnasium, är positiv till flytten. Hon menar att elever på de teoretiska programmen kommer ha nära till kontakter som är bra för dem.

– De kommer befinna sig mitt i en puls av företag och aktivitet som de sedan har nytta av att kunna knyta kontakt med. Det blir ett mer studieförberedande campus, medan det andra får en mer yrkesförebyggande inriktning, säger hon.

Samtidigt ska lokalerna i Järfälla gymnasium fixas till.

– Det pågår en stor uppfräschning, VVS-och fastighetsprogrammet samt El-och energiprogrammet flyttar in i nya lokaler, det är en ny matsal på gång, och aulan ska bli kulturscen, säger Mariella Augustsson.

En konsekvens av flytten blir att ämneslärare kan behöva dela upp sin arbetstid mellan de två platserna. Det blir en utmaning, menar Mariella Augustsson.

– Några i personalen kanske kommer vilja vara kvar här, och det kommer vi behöva jobba med. Eleverna måste gå före allt, men vi får försöka lösa det så att allt matchar, säger hon.

Exakt hur flytten ska gå till praktiskt är ännu inte bestämt, enligt Mariella Augustsson. Men förhoppningen är att eleverna inte ska påverkas utan bara kan flytta in i de nya lokalerna efter jullovet i januari 2022.

Stockholm Direkt