Fick bidrag trots fuskmisstankar

Föreningsbidragen var det heta samtalsämnet på torsdagens stadsdelsnämnd i Spånga-Tensta. Arga rop hördes från publiken och minst en person stormade ut ur lokalerna.  Moderaterna riktade också kritik mot att föreningar gavs bidrag trots misstankar om fusk.

  • Publicerad 19:19, 10 feb 2016

”Klart att många blir missnöjda.”

Det var som upplagt för konflikt när föreningsbidrag för 2016 skulle klubbas vid torsdagens stadsdelsnämnd i Spånga-Tensta. 31 föreningar hade ansökt om totalt 6,56 miljoner kronor i bidrag, men det fanns bara 1,65 miljoner kronor att dela ut.

Representanter för flera föreningar ansåg att de blivit orättvist behandlade och riktade kritik mot stadsdelsnämnden. En person vädrade sitt missnöje mot att fyra föreningar ska få lejonparten av bidragen. Samtidigt tyckte representanter för den förening som får mest pengar, Verdandi, att de får för lite.

Flera efterfrågade bättre uppföljning på vad föreningarna faktiskt gör för nytta, i synnerhet kopplat till tryggheten i Tensta. Från publiken hördes bland annat rop som “våra barn håller på att dö därute” och “känner du någon som har blivit skjuten i huvudet?”.

Åtminstone en person stormade också ut ur lokalen.

– Föreningarna har ansökt om 6,5 miljoner kronor, men vi har bara 1,6 miljoner kronor att dela ut – det är klart att många blir missnöjda. Men vi har bara de pengar vi har, sa Stephan Gullberg, ersättare för Miljöpartiet.

Moderaterna riktade också kritik mot att föreningar ska få bidrag trots misstankar om fusk. Markus Birgander (M) hade upptäckt att en förening skickat med en medlemsförteckning som i själva verket tillhörde en annan förening.

Ytterligare en förening hade ansökt om bidrag, men använt en annan förenings organisationsnummer.

Stadsdelsförvaltningen, som tagit fram underlag för beslutet om föreningsbidrag, fick möjlighet, men kunde inte ge en förklaring till dessa diskrepanser.

Moderaterna uteslöt inte att det fanns en förklaring – att det helt enkelt var frågan om misstag – men ansåg inte att stadsdelsnämnden under dessa förutsättningar kunde bevilja bidrag.

– Skickar man med en annan förenings medlemsförteckning borde man bli diskvalificerad eftersom de inte kan stödja att de har den verksamhet som de hävdar att de har, sa Ole Jörgen Persson (M).

Nämnden, som leddes av ordförande Awad Hersi (MP), beslutade trots kritiken ändå att klubba igenom föreningsbidragen.

MER Föreningarna som får mest

Verdandi: 552 000 kronor.

Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF: 239 000 kronor.

Tensta kvinno- och tjejjour: 180 000
kronor.

Kvinnocenter
i Tensta-Hjulsta:
132 000 kronor.

Järva Folkets Park: 96 000 kronor.

Stockholm Direkt