FEL PLAN. Ett äldreboende i Danderyds kommun har anmält sig själv sedan en samordnare lämnat ut en annan persons genomförandeplan till en kund. (genrebild) Foto: Mostphotos

Fick känsliga uppgifter – om annan person

En person på ett äldreboende i Djursholm fick i mars en genomförandeplan, där stödet specificerades. Problemet var bara att det var en annan persons genomförandeplan som lämnades ut – med både namn och personnummer. Nu har omsorgspersonalen gjort en lex Sarah-anmälan.

  • Publicerad 16:17, 1 jun 2020

Det var i början av mars som en samordnare lämnade ut genomförandeplanen till en kund på ett äldreboende i Djursholm. En anhörig till kunden hämtade planen, men upptäckte senare samma dag att något inte stämde.

Det var en annan kunds genomförandeplan – med både namn och personnummer – som lämnats ut.

Informerade

Dagen efter mejlade kundens anhöriga till äldreboendets verksamhetschef och informerade om att fel genomförandeplan lämnats ut.

Personalen på äldreboendet har gjort en lex Sarah-anmälan angående det inträffade till Danderyds kommun. I anmälan skriver de att "vi har lämnat ut kund xx id samt innehållet i genomförandeplanen. En tänkbar konsekvens kunde ha varit att denne hade känt sig otrygg och kränkt genom vetskapen om att personnummer och innehållet i genomförandeplanen har kommit i orätta händer. Kunden hade även kunnat tappa förtroendet för äldreboendet."

Riskanalys

Äldreboendet har genomfört en riskanalys och bedömer att sannolikheten för att detta ska upprepas är mycket liten, eftersom en rutin finns sedan tidigare.

I äldreboendets anmälan står det avslutningsvis: "Sammanfattningsvis ser vi att det är den mänskliga faktorn som orsakat händelsen. "

Vad är en genomförandeplan?

En genomförandeplan är en del av den sociala dokumentationen i äldreomsorg, är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren.

Stockholm Direkt