Foto: Mostphotos

Fick stroke – men skickades inte till sjukhus

Trots tydliga tecken på stroke fick en kvinna på ett äldreboende i Fullersta inte komma till sjukhus förrän tre dagar efter att symtomen debuterat. Nu kritiseras äldreboendet av Ivo.

  • Publicerad 07:00, 5 feb 2020

Rosendalsgårdens äldreboende kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) för att inte ha säkerställt att kvinnan fick god vård när hennes tillstånd försämrades.

Det var den 26 juli 2017 som en sjuksköterska på boendet journalförde att kvinnan förmodligen drabbats av övergående syrebrist i hjärnan (TIA). Vem som drog den slutsatsen framgår inte av journalen, enligt Ivo.

Ivo konstaterar att det är anmärkningsvärt att sjuksköterskan inte kontaktade läkare för bedömning när hon skrivit i journalen att kvinnan var ansträngd i sitt tal, att mungipan var lite sned och att hon var svag i höger arm.

Det är också anmärkningsvärt enligt Ivo att inte arbetsterapeuten, som konstaterat att kvinnan var svag i höger sida av kroppen, och inte heller någon av de två sjuksköterskor, som fått rapport om att hon var orolig och desorienterad, kontaktat en läkare.

Svårt att prata

Först dagen efter kontaktade en sjuksköterska läkare efter att ha konstaterat att kvinnan hade svårt att röra höger arm och ben och svårt att prata. Läkaren remitterade henne till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Hon hade dels en hjärninfarkt och dels en förändring med en blödning i lillhjärnan.

Kvinnans dotter anmälde till Ivo, orolig för sin mammas förändring efter händelsen. Personalen som var inblandad har inte yttrat sig om Ivos klagomål, och hur de motiverade sina ställningstaganden står alltså inte klart.

Men Elisabeth Linder Bosson som är sektionschef för äldreomsorgen i Huddinge och Jörgen Norberg som är medicinsk ansvarig sjuksköterska har uppgett till Ivo att personalen inte haft tillräcklig kunskap om kvinnans symtom. En oklarhet kring när personalen ska kontakta läkare när en patients tillstånd försämras ska också ha bidragit till att kvinnan inte fick rätt vård.