FILM: Så sätts Slussens nya guldbro på plats

Slussens guldbro är på väg till Stockholm. Så här ska den komma på plats och här är stadens plan för trafiken när Stadsgårdsleden stängs av under två veckor.

  • Publicerad 07:00, 3 feb 2020

Just nu befinner sig Slussens 140 meter långa guldbro i Medelhavet på sin resa mot Stockholm. På morgonen den 15 februari beräknas den anlända till huvudstaden, här kan du följa resan.

Här fraktas Slussens guldbro till Stockholm

Nu har Skanska släppt en film som visar hur bron ska komma på plats, bland annat genom sänkbara pontoner, se filmen ovan.

Men för att kunna montera bron kommer Stadsgårdsleden att stängas av för all motortrafik, fotgängare och cyklister i höjd med Slussen. Det sker den 14 februari klockan 22 till den 2 mars klockan 05.

Varken tunnelbanan eller Slussens bussterminal för Nacka- och Värmöbussarna kommer att påverkas av avstängningen. Men citybussarna från Nacka/Värmdö kommer att påverkas, se faktaruta.

Fotgängare, cyklister och biltrafiken hänvisas till alternativa resvägar, bland annat via Folkungagatan. Här hittar du mer detaljerade alternativa resvägar.

Avstängningen görs i samband med sportlovet för att minimera påverkan i trafiken men samtidigt menar staden att det kan orsaka köer långt utanför själva avstängningarna.

"Avstängningen kommer med stor sannolikhet att påverka trafiken i staden långt utanför Slussen. Stor vikt har lagts på att informera i tid på omkringliggande vägnät för att ge trafikanterna möjlighet att planera sin resväg", skriver staden.

Men det dröjer tills bron öppnar för trafik. Enligt tidigare uppgifter ska den invigas söndagen den 23 augusti och öppnas för trafik ett dygn senare.

Den nya bron. Så här ska den se ut enligt visionsskissen. Foto: Projekt Slussen

AVSTÄNGT. Här är området som stängs av under två veckor när bron monteras. Foto: Stockholm stad/Projekt Slussen

SL-bussarna som påverkas

25C dras in
405 dras in
411C dras in
435C enbart morgontrafik till Medborgarplatsen
443C dras in
445C enbart morgontrafik, körs till Slussen
446C dras in (istället större turtäthet på 446 till Medborgarplatsen)
448C ersätts av L418 till Orminge
480C enbart morgontrafik till Medborgarplatsen