FILM: Snart öppnar ny temalekplats på Östermalm

I december 2015 inkom ett medborgarförslag om en ny lekplats i kvarteret Krubban på Östermalm. Nu blir förslaget verklighet.

  • Publicerad 16:48, 19 nov 2019

I samband med stadsdelsförvaltningens inventering 2014 konstaterades att det saknades lekplatser i Östermalms stenstad, söder om Karlavägen. Ett år senare inkom ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden om att anlägga en lekplats i det historiska kvarteret Krubban.

Och nu står den snart färdig att användas.

Här gräver de upp helt nya parken på Östermalm

Den 9 december klockan 10 invigs parken som beskrivs som en tidsresa där besökaren ska kunna börja i 1600-talet och leka sig fram till nutid. Föremålen och husfasaderna på lekplatsen här hämtade från kvarterets månghundraåriga historia. Enligt staden har målet varit att skapa en lekplats som sätter fart på fantasin och lockar både barnen och deras föräldrar till lek.

"Förslaget tar sig an platsens historia på ett konstnärligt och mycket lekfullt sätt. Det förhåller sig, anpassar sig och använder sig av platsens förutsättningar med en kulle och de små träden som ger en fin känsla av miniatyrlandskap", står det i projektbeskrivningen.

Parken besiktigas redan den 29 november och kan eventuellt öppnas före invigningsdatumet.

Den nya lekplatsen har ett historiskt tema efter verksamheter som funnits på platsen genom tiderna. Foto: Per Brandt