Foto: Saadia Hussaini

Fittjas äldre intar konstkuben

Barnen, mammorna och systrarna har alla fått plats på Fittjas gamla sopsug. Nu är de äldres tur att inspirera till ett eget konstverk.

  • Publicerad 09:07, 12 apr 2019

Första målningen på betongkuben som tidigare var sopsuget på Värdshusvägen i Fittja gjordes 2016. Sedan dess har det målats en ny varje år. Först upp var barnens berättelser det centrala för muralmålningen. Sedan systrarna och förra året var det mammorna. Nu har turen kommit till Fittjas äldre.

– Många frågar "men killarna då?" Och jag säger att det kommer, vi är inte färdiga än. Som konstnär har jag makt och plattform och med det tar jag ansvar för att söka upp de som inte hörs och de som inte syns, säger Saadia Hussain.

Det är hon som är den konstnärlige ledaren bakom muralmålningarna på kuben. Den nya målningen kommer målas på den sida av kuben som "Barnen" har funnits fram till nu.

– Det är ett stafettpinne som lämnas över. Varje verk får tre år på väggen och sedan är det dags för nästa röst att höras. Det finns så många berättelser som behöver lyftas, säger Saadia Hussain.

Att det blev de äldre denna gång beror just på att deras röster så ofta är ohörda, särskilt i orten där många äldre sakna språk, menar Saadia Hussain. I de samtal hon har haft med Fittjas äldre under våren har hon sett mycket maktlöshet och isolering. Många väntar på besök, har tappat sina minnen eller lever i sina minnen, med mycket lite kontakt med världen utanför.

– Det är mycket väntan på möten och samtal. Vi bor i ett kallt mörkt land och det är svårt för äldre att röra sig ute. Därför är det så viktigt med deras närvaro i det offentliga rummet genom konsten.

100-åring deltar

En av deltagarna i projektet är 100 år gammal. Hon hade först svårt att förstå vad hon skulle ha att komma med till ett konstverk.

– Jag sa att jag vill att det ska sättas ljus på er, för annars börjar ni snart tro på berättelsen att ni inte har något att komma med. Vi ser inte upp till åldrande för alla vill vara unga och ingen vill bli påmind om sin dödlighet. Men vi lever parallellt med varandra och vi har olika kamper beroende på vilka åldrar vi är i, säger Saadia Hussain.

Det är Botkyrkabyggen som äger sopsugskuben och det är de som betalar för konsten. Men de lägger sig inte alls i vad som målas där.

– Vi har en kroppslängsavstånd mellan varandra. De ger resurser men har aldrig dikterat vad det ska bli eller krävt någon logga eller reklam. Och på så sätt skapar vi det här tillsammans. De ger oss en plats. Jag kommer med kunskap om material, teknik och genomförande. Och människorna i Fittja kommer med sina berättelser.

Klart Britta är kvar

Målandet kommer börja första veckan i maj och när muralmålningen är klar firas det med en fest 6 juni. Hundraåriga Britta har inför Saadia Hussain tvekat på om hon kommer finns kvar tills dess.

– Och jag säger inshallah Britta, det är klart du är.

Pensionärer gör väggmålning i Fittja centrum

Systermålningen på Fittjas konstkub invigs

SAMTAL. Saadia Hussaini tillsammans med Britta, en av deltagarna i projektet och "den piggaste hundraåringen jag mött i Fittja". Foto: Saadia Hussaini

Foto: Saadia Hussaini

Foto: Saadia Hussaini