Fjällenskolan får nytt föreläggande av Skolinspektionen på två punkter. Bilden är en gengrebild. Foto: Sacharias Källdén

Fjällenskolan får bakläxa av Skolinspektionen

Fjällenskolan i Viksjö kritiserades på flera punkter och hotades med miljonvite efter ett besök från Skolinspektionen förra vintern. Nu är flera av bristerna åtgärdade – men på två punkter får skolan får bakläxa.

  • Publicerad 11:46, 7 feb 2018

För att få till en förändring räcker det inte med ett papper, vi måste gå igenom det med personalen och i klasserna

För ett år sedan gjorde Skolinspektionen en tillsyn på Fjällenskolan i Viksjö, efter "signaler och anmälningar från allmänheten". Skolan fick allvarlig kritik och föreläggande på flera punkter:

Undervisning och lärande

Extra anpassningar och särskilt stöd

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Förutsättningar för lärande och trygghet

Järfälla kommun riskerade ett vite på 1,1 miljoner kronor om skolan inte lyckades åtgärda problemen till september 2017. Då främst för bristerna i undervisning och lärande, samt extra stöd.

Under hösten gjorde Skolinspektionen återbesök för att följa upp kritiken och strax innan årsskiftet kom rapporten. Slutsatsen är att skolan har lyckats komma till rätta med de flesta bristerna och slipper därmed vite.

När det gäller extra anpassningar och särskilt stöd bedömer Skolinspektionen att skolan rättat till samtliga brister. Det gäller även undervisning och lärande, samt alla brister utom en när det gäller förutsättningarna för lärande och trygghet.

Når inte ända fram

Men på två punkter får skolan bakläxa: En av de gäller lärande och trygghet, och en punkt gäller arbetet med att motverka kränkande behandling av elever.

Där får skolan nytt föreläggande.

På punkten om kränkande behandling handlar det dels om att det saknas en uppdaterad likabehandlingsplan på skolan. Dels om att det fortfarande saknas rutin för att alla inträffade händelser där elever blivit kränkta av andra barn ska anmälas till rektor.

Hösten 2016 gick det så långt i ett fall där en elev mobbades, att föräldrarna valde att stämma Järfälla kommun för att skolan inte lyckats lösa situationen, trots förelägganden från Skolinspektionen i det specifika fallet. Den rättsprocessen är ännu inte avslutad.

LÄS MER: Efter mobbningen – Fjällenskolans rektor utbytt

Fjällenskolans rektor Mattias Boström säger att han inte är förvånad över att skolan nu återigen kritiseras av Skolinspektionen.

– Vi har gjort om hela trygghetsteamet och organisationen kring hur vi arbetar när något har inträffat. Vi ordnar samtal med eleven direkt och följer upp. Föreläggandet handlar om det förebyggande arbetet och vi jobbar med värdegrund, trivselregler och har temadagar – men inte systematiserat, säger han.

Nya rutiner

Den nya likabehandlingsplanen är dock så gott som klar, enligt rektorn.

Samtidigt är han nöjd med att de avhjälpt majoriteten av de brister som Skolinspektionen pekat på. Mattias Boström började på sin post i januari 2017 och fick därmed "ärva" problemen som då fanns på skolan.

Det har framför allt handlat om att det saknats processer och rutiner i arbetet, menar han.

– Det första jag tog tag i var att skapa rutiner för att ta in vikarier så att vi inte ska ha några inställda lektioner, säger han.

Senast den 19 mars ska skolan visa Skolinspektionen att man har rättat till de sista bristerna.

– Det kommer vi att kunna göra. Att vi inte blev godkända sist beror delvis på att jag själv sade att vi inte var framme. För att få till en förändring räcker det inte med ett papper, vi måste gå igenom det med personalen och i klasserna, säger Mattias Boström.

Detta har skolan gjort

En studie- och yrkesvägledare har anställts på heltid, i stället för att ha tjänsten på deltid.

Man har även förstärkt med en ny specialpedagog med huvuduppgift att systematisera insatserna för barn med behov av särskilt stöd.

Gjort om trygghetsteamet för att omedelbart kunna ta tag i konflikter eller kränkningar elever emellan. Här ingår kurato, socialpedagog och lärare. Ett av kriterierna är att personalen i teamet har tjänster som är så flexibla att de direkt kan släppa det de gör vid behov.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.