Kritiseras. Fjällenskolan har vid upprepade tillfällen fått kritik från Skolinspektionen, nu senast i april. Foto: Mikael Andersson

Fjällenskolan kritiseras av Skolinspektionen

I ett nytt beslut kritiseras Fjällenskolan av Skolinspektionen för bristande trygghet och studiero i högstadiet. Nu meddelar rektorn att skolan tagit fram flera arbetssätt för att åtgärda problemen.

  • Publicerad 11:45, 20 maj 2020

Att bygga upp en trygghet och ett förtroendegivande arbete tar tid.

De senaste åren har Skolinspektionen kritiserat Fjällenskolan i Viksjö för hur de hanterar kränkande behandling mellan eleverna, samt att det finns en brist på trygghet och studiero i skolan. Något JärfällaDirekt rapporterat om vid flera tillfällen.

I april gjorde Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn, och bedömde att det finns brister, trots att skolan arbetar för att förbättra elevernas trygghet.

I intervjuer som Skolinspektionen gjort med eleverna i årskurs 6 till 9 uppger de att det dagligen uppstår otrygga situationer, att kränkningar tillhör vardagen. En elev använder ordet ”kaos” för att beskriva skolkorridorerna.

Även lärare, representanter från elevhälsan och rektorn säger att miljön utanför klassrummet upplevs som otrygg av högstadieeleverna.

Införa ett trygghetsteam

Enligt rektorn Jörgen Smederöd har man tagit fram flera arbetssätt som både på kort och lång sikt ska förbättra skolans arbete med att säkra tryggheten för eleverna, se faktaruta.

– Skolan kommer inför hösten att organisera ett trygghetsteam, som på ett snabbt och effektivt sätt genom medling och utredande arbete tar reda på konflikter och kränkningar, säger Jörgen Smederöd.

Skolan har tidigare fått kritik för att brista i trygghet och studiero, varför har man inte åtgärdat det tidigare?

– Jag har varit rektor i drygt ett år, och innan det har det varit flera rektorsbyten och en viss omsättning av personal. Att bygga upp en trygghet och ett förtroendegivande arbete tar tid och behöver en plan och struktur, det är ett utvecklingsarbete.

Representanter för elevhälsan har även uppgett för Skolinspektionen att lärare har svårt att vara konsekventa med att anmäla kränkande behandling. Jörgen Smederöd menar dock att kränkningarna generellt sett anmäls, utreds och rapporteras, men att det alltid finns en risk att allt inte anmäls.

– Jag tänker att det alltid finns dokumentation i form av tjänsteanteckningar, att lärarna gör ett utredande arbete. Med ett trygghetsteam kan man fortsätta att prata med barnen, det är oerhört viktigt att en skola arbetar systematiskt i dessa frågor.

Senast den 15 oktober måste Järfälla kommun, som är skolans huvudman, ha vidtagit åtgärder. JärfällaDirekt har sökt kommunens barn- och ungdomsdirektör utan framgång.

LÄS ÄVEN: Fjällenskolan får bakläxa av Skolinspektionen

LÄS ÄVEN: Fjällenskolan får kritik av Skolinspektionen - igen

Skolans åtgärder

Skolan har i dagsläget kameror på vissa platser, men har ansökt om investeringspengar för att utöka och förbättra möjligheten att använda dessa.

Ha ett rastvärdsschema för de äldre åldarna så att vuxna finns på de platser och tider som upplevs otrygga.

Utbilda samtlig personal i konflikthantering och medling.

Införa ett trygghetsteam bestånde av exempelvis socialpedagoger, kuratorer och fritidspersonal.

Se över, utveckla, utbilda och arbeta inom områden som värdegrund, föräldramöten och handlingsplaner.

Visa merVisa mindre