Kiviks. Det lågfrekventa bullret från musteriet i Stenhamra har blivit en segdragen tvist. Foto: Daniel Cannervik

Flaskblåsning i Stenhamra avgörs i högsta instans

Ska Kiviks musteri i Stenhamra få tillverka flaskor på nätterna eller inte? Den långdragna tvisten om det lågfrekventa bullret från anläggningen ska nu avgöras i högsta instans.

  • Publicerad 07:19, 5 okt 2018

När skånska Kiviks musteri blåser upp plastflaskor med tryckluft i sin anläggning i Stenhamra uppstår ett lågfrekvent buller i närområdet. Ljudet kan vandra långt och har länge plågat de närmaste grannarna.

Kiviks klarar förvisso riktvärdena för inomhusmiljöer och tomtgränser, men i september 2015 beslutade Ekerö kommuns miljönämnd ändå att begränsa produktionen till klockan 06.00-22.00 på vardagar. Beslutet togs med hänvisning till ljudets speciella karaktär, vilket kan anses vara störande i det annars tysta villaområdet.

Ingen samsyn

Kiviks musteri vill dock ha obegränsad produktionstid, medan grannarna har velat stoppa flaskblåsningen helt.

Tidigare i år valde Mark- och miljödomstolen att gå på miljönämndens linje, men Kiviks överklagade även den domen.

Nu har målet fått prövningstillstånd och kommer därmed att avgöras i högsta instans – Mark- och miljö­överdomstolen.

Musteriet yrkar nu på att Ekerö kommuns miljönämnd river sitt ursprungliga förbud. Företaget ställer sig kritiskt till den senaste domen i målet och betvivlar bland annat riktigheten i beslutet, då man menar att Mark- och miljödomstolen inte på egen hand har lyssnat på ljudet och därför heller inte borde kunna uttala sig om det.

Bolaget menar även att man genomfört alla åtgärder som är ekonomiskt rimliga för att minska bullret från flaskblåsningen.

KRÖNIKA: Outbildad fick jag en ovärderlig jobbchans

Krönika Sommaren innan jag började läsa journalistik hade jag lyckats få mitt första reporterjobb. Jag hade genom andra studier varit med i ett studentprojekt och drivit presscentret för skid-SM samma...tisdag 25/6 7:15

Socialnämnden sågar förslag på ombyggnad

Nyheter Arbetsmiljöverket kritiserade Ekgårdens bostäder. Nyligen lämnades ett första åtgärdsförslag in. Socialnämnden gav kalla handen och skickade tillbaka förslaget.tisdag 25/6 6:15