Nicholas Nikander (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, vill se en mötesplats dit även allmänheten är välkommen. Foto: Huddinge kommun/Thomas Carlgren

Flemingsberg ska få nytt boomerang-hus

Mellan Södertörns högskolas huvudbyggnad Moas båge och Huddingevägen ska ett nytt boomerang-format hus byggas. Byggnaden ska bli en knutpunkt för akademi, forskning och näringsliv.

  • Publicerad 16:15, 11 sep 2020

Nybygget är en del av utvecklingen av Flemingsberg till en ny arbetsplatsnod i södra Stockholm. Byggnaden ska placeras i korsningen Huddingevägen-Hälsovägen, precis nedanför högskolans huvudbyggnad Moas båge.

– Tanken är att det blir en byggnad där man kan samla näringsliv, forskning från akademierna och civilsamhället. Vi ska göra ett gemensamt visionsarbete kring mer exakt hur det ska gå till, säger Nicholas Nikander (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Huddinge kommun, fastighetsbolaget Vectura och Stiftelsen Clara har ingått ett intentionsavtal kring projektet, och kommer gemensamt att utreda vad som passar in.

Byggnaden ska stå i anslutning till campus Flemingsberg, och ge campus en front mot den nya stationen, som ska utvecklas till ett större resecentrum med arbetsnamnet Bytespunkt Flemingsberg. Tanken är också att den ska rymma mötesplatser, enligt Nicholas Nikander.

Kaféer för att mötas

– Förhoppningen är att kunna nyttja de nedre planen till allmänna ytor. Det kan till exempel vara kafé och restaurang. En mötesplats behöver den typen av service som främjar möten, säger han.

– När det nya resecentret är klart så blir det här en av byggnaderna du möter när du kliver av. Så vi vill att den har ett innehåll som är värdefullt för resenärerna.

Preliminärt väntas visionsarbetet pågå i två år.

– Byggnaden ska bli en pusselbit som passar bra in bland det som idag finns på platsen, säger Nicholas Nikander.

Den rosa figuren på bilden visar den nya byggnadens tänka utformning och plats. Foto: Big Architechts