Den nya fritidsgården håller på att byggas i Fleminghallen. Foto: Claudio Britos

Flempans nya fritidsgård skjuts upp igen

Öppnandet av den nya fritidsgården i Fleminghallen skjuts upp på obestämd tid. Den "kommer inte öppna i vår", skriver Huddinge kommun. Flemingsbergs unga har nu varit utan en fast fritidsgård i över ett halvår.

  • Publicerad 15:01, 19 dec 2019

Innan sommaren stängde biblioteket och de två fritidsgårdarna i Flemingsberg och Visättra. Nya gemensamma lokaler skulle öppna i Fleminghallen i september. Men den stora invigningen blev aldrig av och ännu har ingenting öppnat. Anledningen är att förhandlingarna med hyresvärden Niam inte har nått i mål.

Flempans bibliotek och fritidsgård dröjer

Nu berättar Huddinge kommun i ett pressmeddelande att öppnandet skjuts upp på obestämd tid:

"Det nya idrotts- och fritidshuset i Fleminghallen kommer inte öppna under våren 2020."

– I grundavtalet står det att vi hyr Fleminghallen för idrotts- och fritidsändamål. Vi anser att vår nya verksamhet ryms inom ramen för det. Nu har hyresvärden sagt att de inte går med på att vi utökar verksamheten alls, säger Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör.

I det ingår även bibliotek och kultur- och utställningsytor som skulle öppna i Fleminghallen.

Enligt Anneli Fällman ställde hyresvärden krav som kommunen inte har kunnat gått med på. Bland annat ska de ha krävt att kommunen ansvarar för "störningar" i närområdet utanför hallen.

– Vi kan inte gå med på det avtalet. De menar också att de ska kunna ensidigt stänga lokalerna om det uppstår störningar i närområdet, även om det inte är kopplat till verksamheten i hallen.

Nu har Huddinge kommun skickat ärendet till Hyresnämnden för ett avgörande. När ett avgörande därifrån kan väntas kan kommunen inte svara på.

Under tiden har andra aktiviteter arrangerats för Flemingsbergs barn och unga, bland annat i Flemingshallens idrottshallar och utomhus. Nyligen öppnades en tillfällig lokal i Annerstaskolan. Efter årsskiftet planerar kommunen för ytterligare en ny tillfällig lokal i Grantorp. Kommunen har för avsikt att hålla båda lokalerna öppna.

Borde ni ha väntat med att stänga de gamla lokalerna tills ni hade nya på plats?

– Vi fick positiva signaler när vi presenterade idén för hyresvärden i våras. Det fanns ingenting som tydde på att vi inte skulle komma överens. Vi har också ansvar att använda skattebetalarnas pengar så effektivt som möjligt och ville inte riskera att stå med dubbla hyror.

När kan det nya biblioteket och fritidsgården i Flemingsberg öppna?

– Vi hoppas så klart att hyresnämnden dömer till vår fördel, men det skulle kunna bli överklaganden. Om vi skulle ha löst det tidigare vill vi självklart öppna så tidigt som möjligt.