Fler arrestplatser behövs på Söder

Södermalmspolisens lokaler behöver byggas om och utökas så att fler kan sättas i arrest. Bristen på arrestlokaler riskerar att leda till att polisen tvingas avstå från att gripa personer som har gjort sig skyldiga till brott.

  • Publicerad 11:40, 21 maj 2012

I dag finns det 20 arrestplatser på Södermalms polisstation. Genom att bygga om lokalerna och hyra ytterligare ytor i fastigheten så beräknar polisen att ytterligare 24 platser kan skapas.
Om antalet arrester inte blir fler riskerar polisen att under helger, och vid tillfällen då behovet av arrestplatser är extra stort, att tvingas att avstå från att gripa eller omhänderta personer som har gjort sig skyldiga till brott. Det skriver Rikspolisstyrelsen i ett brev till regeringen.
Om ombyggnationsplanerna blir verklighet så kommer hela polishuset att växa med cirka l 840 kvadratmeter och bli totalt 14 357 kvadratmeter stort.