Fler byggplaner i Älvdansen

I vår flyttar de första hyresgästerna in i Älvdansen. Tanken är att fler hyresrätter och en förskola ska byggas i området. – Det knyter ihop området, säger Patrik Schön, projektchef.

  • Publicerad 16:07, 29 jan 2019

Det har i folkmun kallats för Kyrkoherdens fiskevatten. Namnet Älvdansen syftar på att området består av mycket fuktig mark och att det ofta är dimmigt. Detta märks inte i skrivande stund när marken och skogen är täckt av vit snö.

Vid det nya äldreboendet, intill Mästergatan, håller Sveafastigheter på att färdigställa 100 nya hyreslägenheter. Den vita putsen på fasaderna får byggnaderna att nästan blekna bort i vinterlandskapet, bortsett från de stora träpanelerna.

Att använda mycket synligt trä är en trend inom byggbranschen. Träet är värmebehandlat för att bli mer brandsäkert, berättar Patrik Schön, projektchef hos Sveafastigheter. Med tiden får brädorna en gråaktig färg.

– När de åldras blir de bara snyggare, säger Patrik Schön, projektchef på Sveafastigheter.

Patrik Schön berättar att han själv är Enköpingsbo, men att det är första gången Sveafastigheter genomför något byggprojekt i Enköping.

– Jag har aldrig tidigare byggt på hemmaplan, säger han.

Det är ungefär 35 personer på plats och jobbar med bygget som nu är i slutfasen. De första hyresgästerna beräknas flytta in i början av maj månad.

Av 100 lägenheter är nu ungefär 60 uthyrda. Det anses vara en bra andel färdiga kontrakt när det återstår några månader till inflyttning.

– Vi har fått bra respons, säger Patrik Schön.

Lägenheterna är i storlekarna från ett- till fyrrummare. Ettorna har en månadshyra på 7884 kronor, men det finns få lediga ettor kvar. Patrik Schön tänker sig att två ensamstående personer i stället skulle kunna dela på en trerummare.

– Vi kallar det för kompislägenheter. Vissa kanske kan dela lägenhet med en kompis, säger han.

Det andra bygget som syns från Mästergatan ska bli nya bostäder för försvarsanställda.

Mitt emellan de två pågående byggena planerar Sveafastigheter sitt nästa projekt i Älvdansen. Tanken är att det där kommer att byggas fler nya hyreslägenheter och en ny förskola.

– Vi hoppas börja bygga under 2019, säger Patrik Schön.

Även Kunskapsskolan planerar att flytta sin verksamhet till Älvdansen. Med både förskola, skola och äldreboende kommer människor i alla åldrar att finnas i området. Det tycker Patrik Schön knyter ihop området på ett bra sätt.

Utöver byggandet är Sveafastigheter även hyresvärd för de nya husen. Därför tänker företaget långsiktigt och satsar bland annat på att husen ska förbruka så lite energi som möjligt.

Det politiska läget har skapat osäkerhet om framtiden för det särskilda investeringsstödet för nyproduktion av hyresrätter. Detta kommer dock inte att påverka Sveafastigheters byggande i Älvdansen.

–  I Älvdansen bygger vi för närvarande utan investeringsstöd, så vi påverkas inte av rådande osäkerhet säger Patrik Schön.

Älvdansen

Älvdansen är ett nytt bostadsområde nordöst om järnvägsstationen i Enköping. Fullt utbyggt kommer området att innehålla cirka 700 lägenheter och förskola. Ett äldreboende har nyligen öppnat i Älvdansen och Kunskapsskolan kommer att flytta dit sin verksamhet. Det planeras även nya radhus med bostadsrätter i området.