OLYCKSDRABBAD. Korsningen Götgatan/Ringvägen är det mest olycksdrabbade området i Stockholm de senaste fem åren. Foto: Jannie Flodman

Fler dog i trafiken i Stockholm förra året

16 personer omkom i Stockholmstrafiken förra året vilket är det högsta antalet på tio år. Samtidigt så minskade det totala antalet olyckor och trafikskadade.

  • Publicerad 12:13, 17 sep 2018

Trafikkontoret i Stockholm har summerat förra årets trafikolyckor och på det stora hela så minskade antalet inrapporterade olyckor och trafikskador med 5 procent jämfört med 2016. Totalt registrerades 3 979 trafikolyckor där 4 085 personer uppgetts ha skadats enligt Transportstyrelsens rapporteringsdatabas, Strada.

Enligt staden är fotgängarna de mest olycksdrabbade trafikanterna, där fallolyckor är den främsta orsaken. Men där minskade antalet skadade med 14 procent vilket staden tror till viss del beror på det mildare vädret förra året.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

De andra två mest vanliga trafikolyckorna är upphinnandeolyckor med motorfordon samt singelolyckor med cykel.

När det gäller cyklister ökade antalet skadade under 2017 med fem procent, vilket är ett trendbrott mot tidigare år. Men den ökningen kan förklaras med att allt fler också tar cykeln, 6 procent, än förra året enligt staden, en trend som fortsätter.

Rekordmånga har valt cykeln i sommar

Störst ökning hos cyklisterna står singelolyckor för, där halka och löst grus nämns som främsta orsaker, samt krockar mellan cykel och motorfordon. Förra året omkom även två cyklister vilket även det är ett trendbrott då inga cyklister omkommit i trafiken sedan 2011.

Antal döda ökar

Och när det gäller hur många som har dött i trafiken är det dystra besked. Förra året dog 16 personer i trafiken, det högsta antalet på tio år och nästan hälften, sju, var fotgängare. Men enligt staden är orsakerna till de flesta av dödsolyckorna sånt som ligger utanför deras påverkan som sjukdom eller grov vårdslöshet i trafiken, exempelvis rödljuskörning eller drog- och rattfylla.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Var är det då farligast? Enligt staden så finns 12 av de 14 mest olycksdrabbade områdena de senaste fem åren i innerstan. Mest olycksdrabbad är Götgatan med tre ”hot spots”-områden, vid Slussen, längs Götgatsbacken och korsningen Götgatan/Ringvägen, där många olyckor inträffar. Korsningen Götgatan/Ringvägen är det enskilt största området där flest olyckor skett de senaste åren.