Ombildning. JHAB:s nya ägardirektiv öppnar upp för boende att ombilda allmännyttiga bostäder i hela Järfälla, som Lilla Ulvsättra på bilden, och inte bara på Söderhöjden och Sångvägen som tidigare. Foto: Mikael Andersson

Fler hyresrätter kan bli bostadsrätter i Järfälla

Att öppna upp för ombildning av hyresrätter i alla Järfällahus områden och sänka byggtakten av nya bostäder. Det är två av punkterna som ingår i det nya ägardirektivet för det kommunalägda bostadsbolaget.

  • Publicerad 16:36, 18 mar 2019

Senast kommunen fattade beslut om ägardirektiven för Järfällahus, JHAB, var 2015 när den dåvarande styrande koalitionen (S, MP, C) hade tillträtt.

Då beslutades det att produktionstakten av nya bostäder skulle ligga på 300 bostäder per år. Samtidigt öppnade man för boende på Söderhöjden och Sångvägen i Jakobsberg att ombilda sina lägenheter.

I de nya ägardirektiven, som kommunfullmäktige fattade beslut om under måndagskvällen, fastslogs istället att byggtakten sänks till 100 bostäder per år.

– Det finns ett omfattande renoveringsbehov i det befintliga beståndet, så vi tycker att det är rimligt att lägga resurserna där. Fokus bör ligga på befintliga hyresgäster, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande och företrädare för Alliansen (M, L, C, KD).

De nya direktiven öppnar också upp för ombildning i samtliga av JHAB:s områden, som kan ske på initiativ av hyresgästerna.

– Vi tycker att fler ska få möjlighet att äga sitt boende och göra bostadskarriär inom sitt område. Hur detaljerna sedan ska se ut är en fråga för styrelsen, säger Emma Feldman.

Hon menar att JHAB inte ensamt står för nybyggnationen av hyresrätter.

– Det är inte bara Järfällahus som bygger hyresrätter, utan det finns det andra bostadsbolag som gör med, i Barkarbystaden exempelvis. Vi tycker att Järfällahus byggtakt ska sänkas för att kunna leverera bra och hållbara bostäder.

"Olyckligt i tider av långa bostadsköer"

Men den rödgröna oppositionen (S, MP, V) röstade nej till förslaget, och vill istället att JHAB fortsatt ska bygga minst 300 hyresrätter per år. Ett antal JHAB inte kom upp i under förra mandatperioden, även om nya hyresrätter dock byggstartades. Det till exempel i Riddarparken och de student- och ungdomsbostäder som stod klara i Barkarby.

– Det är olyckligt att man sänker byggtakten på hyresrätter i en tid då tusentals människor står i bostadskö. Vi vill ha kvar en byggtakt på minst 300 bostäder per år, och det hindrar inte renoveringar i befintligt bestånd, säger Eva Ullberg (S), kommunalråd i opposition.

Den rödgröna oppositionen ville samtidigt stänga dörren för ombildning helt och hållet.

– I dag finns problem med trångboddhet på exempelvis Söderhöjden, och det löser man inte genom att ombilda. Det skulle istället kunna innebära att några av de billigaste hyresrätterna försvann, säger Eva Ullberg.

S: Alliansen säger bara nej till hyresrätter

Stockholm Direkt