Foto: Mikael Andersson

Fler köper bensinbilar i Stockholm

De laddingsbara bilarna blir fler. Om än fortfarande i en liten utsträckning sett till totala antalet bilar i staden. Flest är fortfarande de bilar som drivs på bensin och diesel.

  • Publicerad 11:28, 27 feb 2019

Antalet registrerade personbilar i Stockholm minskar något totalt sätt, men antalet laddningsbara personbilar ökar jämfört med förra året. Detta visar färsk statistik från Trafikanalys som arbetar med att förse beslutsfattare inom trafikpolitiken med fakta.

Totalt fanns 355 457 personbilar registrerade i Stockholm, vilket är en minskning med 779 bilar eller 0,2 procent. Antal bilar per 1000 invånare minskade från 375 till 370.

Av dessa drivs 29 335 helt eller delvis på el. Dessa är elbilar, elhybrider och laddhybrider. Detta är en ökning med 7 263 bilar inom grupperna.

Vanligast med förbränningsmotorer

Majoriteten av alla bilar i Stockholm drivs däremot fortfarande på bensin och diesel, cirka 85 procent av hela fordonsflottan i Stockholm. Fördelningen mellan bensin- och dieseldrivna bilar är i stort sett densamma.

Antalet bensindrivna bilar har inte minskat avsevärt, medan antalet dieseldrivna bilar har minskat med drygt 7 000. I slutet av 2018 rullade 152 561 dieselbilar i Stockholm, enligt Trafikanalys.

Antalet nyregistrerade fossildrivna bilar har också minskat totalt sätt. Dieseldrivna bilar har minskat med 10 642 men antalet nyregistrerade bensindrivna har ökat med 3 659.

Enligt Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, kan miljözonsdebatten i Stockholm och bonus malus-systemet ha påverkat ökningen av el- och hybridbilar. Systemet innebär bland annat innebär en förhöjd fordonsskatt för bilar som drivs på bensin- och diesel under de tre första åren.

– Bonus malus-systemet har inte varit igång så länge, så det är svårt att dra några slutsatser om de långsiktiga effekterna. Men ur en miljösynpunkt visar det på ett steg i rätt riktning, att andelen nyregistrerade fossildrivna bilar minskar och att antalet laddbara bilar ökar, säger hon.

Elbil. Antalet bilar som drivs helt eller delvis på el ökar i Stockholm, samtidigt som antalet nyregistrerade dieselbilar minskar. Foto: Leif Oldenburg

Vad är skillnaden?

I bildjungeln finns det tre begrepp att hålla reda på: elbil, laddhybrid och elhybrid.

Elbil drivs enbart på el och laddas med sladd.

Laddhybrid drivs både på bränsle och el genom ett större batteri som laddas med sladd.

Elhybrid drivs både på bränsle och el genom ett mindre batteri som laddas upp i takt med att man kör på bränslemotorn. Denna kan inte laddas med sladd.