Storängsleden. Väg 259 är Huddinges dödligaste. Två av de fem dödsolyckorna som skedde i Huddinge mellan 2014-2017 har inträffat här. Den ena här på Storängsleden. Foto: Claudio Britos

Fler lastbilar när Stockholms nya jättehamn öppnar

När den nya containerhamnen Norvik öppnar i maj kommer tung godstrafik att bli beroende av vägnätet på Södertörn. Det är särskilt Nynäsvägen och väg 225 som kommer belastas.

  • Publicerad 17:51, 26 feb 2020

I maj öppnar Stockholms nya containerhamn Norvik i Nynäshamn. Det kommer innebära mer godstrafik på vägarna söder om Stockholm. Enligt en utredning som Stockholms hamnar gjort blir det ungefär 400 lastbilar per dygn som ska ta sig från Norvik och utåt i landet.

Det innebär 146 000 lastbilar på ett år.

– En del av dem går där redan idag, kopplat till färjelinjerna som finns mellan Nynäshamn och Polen, Lettland och Gotland. Men när Norviks hamn öppnar kommer fler att använda vägnätet på Södertörn istället för vägnätet i centrala Stockholm, säger Ludvig Elgström, trafikstrateg på Trafikverket.

Nynäsvägen hårt drabbad

Han tror att en stor del av trafiken från Norvik kommer att välja väg 225, en väg som löper genom Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje.

– Den tunga trafiken från Norvik kommer troligtvis i första hand att använda väg 225 och väg 73. Men när Tvärförbindelse Södertörn är på plats kommer denna länk att avlasta vägnätet på Södertörn, inte minst de nordligaste delarna av väg 73.

Tvärförbindelse Södertörn är en ny motorväg som planeras från 73:an i Haninge genom Huddinge till E4:an vid Vårby. Om allt går enligt Trafikverkets plan kan den vara färdigbyggd 2030. Den kommer dras fram där väg 259 i dag går, en väg som är känd för att vara både olycksdrabbad och hårt trafikerad.

Men trafikstrateg Ludvig Elgström tror inte att så mycket trafik från Norvik kommer att välja väg 259 förrän Tvärförbindelse Södertörn finns på plats.

– Väg 259 är ju en allmän väg och öppen för godstrafik. Däremot är det idag begränsad bärighet över sjön Orlången vilket begränsar de tyngsta transporterna. Vägen är också ganska smal, har vissa framkomlighetsproblem i högtrafik och behäftad med trafiksäkerhetsbrister i vissa sträckor.

"Smått kaotisk"

Men Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge, är orolig.

– Väg 259 är smått kaotisk under rusningstid. Det en bullrig, väldigt otrygg miljö där tung trafik dundrar fram och det blir köer i rusning, säger kommunrådet Daniel Dronjak (M), och fortsätter:

– Jag är väldigt orolig över öppningen av Norvik. Innan Tvärförbindelse Södertörn kommer på plats kommer en riktigt dålig trafiksituation att bli värre. Hundratusentals fordon kommer att fylla på den trafiksituation som redan idag är kaotisk.

Trafikverket är i dialog med Stockholms hamnar och Sjöfartsverket kring den framtida trafikutvecklingen.

En farled för fartyg på Mälaren

Trafikverket utreder tillsammans med Sjöfartsverket möjligheten att öppna en ny farled för mindre fartyg, lämpliga för transporter på Mälaren. Det för att möjliggöra transporter av gods på inre vattenvägar. Det är en framtidsmöjlighet i som just nu är i utvecklingsstadiet.