Stockholmspolisen sätter in fler mc-poliser i sommar. Foto: Polisen Stockholm

Fler mc-poliser ska stoppa fartdårar på gångbanor

Stockholmspolisen lägger extra resurser på fler motorcykelpoliser i sommar.

  • Publicerad 19:00, 10 jun 2019

Planen med den nya satsningen är inte att de bara ska ägna sig åt traditionell trafikövervakning enligt polisen utan både att "öka trafiksäkerheten, minska brott och skapa trygghet i lokalsamhället".

– Genom sin kompetens, flexibilitet och rörlighet ska mc-poliserna stötta i områden där det av olika skäl finns akuta behov av extra insatser, säger regionpolischef Ulf Jonasson i ett uttalande.

Här brottsbekämpar polisen – på moped

Totalt rör det sig om åtta mc-poliser som kommer vara i tjänst till hösten i projektet, efter det kommer det tas beslut om det blir permanent och även kan utvecklas ytterligare.

Satsningen är en del i att polisen ska vara mer närvarande och synlig.

– Det kan handla om ungdomar som kör motorcross på gångbanor till allvarligare händelser där lokalpolisen behöver fler resurser till exempelvis trafikkontroller, säger gruppchef Hans Nilsson.