Fler p-platser – men hur då?

Pendlarparkeringarna i Bålsta är för få. Fler ska det bli. Men hur? Nu är politikerna oense, om var, hur och när nya parkeringsplatser ska anläggas.

  • Publicerad 12:01, 11 jan 2017

Det handlar om att skapa så många provisoriska p-platser som möjligt.

Resecentrum i Bålsta kommer sannerligen att stå i centrum under 2017. Här ska det hända mycket under året.

Under det andra kvartalet i år ska ”nya” resecentrum börja byggas. Ett bygge som måste vara klart under 2017, annars går Håbo kommun miste om sju miljoner kronor, som kommunen får i statsbidrag för bygget.

Parkeringsplatser för pendlare är redan en bristvara i Bålsta. Och i och med att SL i veckan tog bort Bålstatillägget förväntas behovet av parkeringar att öka ytterligare. Många pendlare som hittills tagit bilen till Bro, för att slippa Bålstatillägget, förväntas att börja åka från Bålsta i stället.

Det ska bli fler p-platser.

Men nu är politikerna oense om hur många. Och var de ska byggas.

Plats för nästan 500 bilar

I höstas klubbade kommunstyrelsen igenom oppositionens förslag (B), med minsta möjliga majoritet, som går ut på att bygga parkeringsdäck i två plan på den befintliga pendlarparkeringen. Ett P-hus ska ha plats för cirka 480 bilar.

Motförslaget (A), som kom från Håboalliansen var att bygga ett parkeringsdäck på Scouttomten i stället, med upp till 900 platser. Ett provisoriskt parkeringsdäck som ska kunna monteras ner i takt med att nya Bålsta centrum byggs ut.

– Nu handlar det om att skapa så många p-platser som möjligt. Vi vill bygga ett p-hus på Scouttomten, säger Anders Cyrillus (L), som under måndagen stod tillsammans med sina alliansvänner och kampanjade för bygget av fler parkeringsplatser i Bålsta.

Det som talar för Håboalliansens förslag är att parkeringshusbygget på Scouttomten, inte kommer att inverka på de parkeringsplatser som i dag finns, under byggtiden. Det som talar emot är ökad kostnad för markarbeten.

Medborgarmöte

Men oppositionen, med Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) i spetsen, menar att det redan klubbade förslaget är det bästa, även om det betyder att över 200 parkeringar som i dag finns på pendlarparkeringen kommer att försvinna under byggtiden.

– Vi i oppositionen ansåg att alternativ B var det bästa alternativet dels för att det redan finns en ianspråktagen yta, dels för att kostnaderna för markarbeten blir lägre då marken redan är klar, skriver Agneta Hägglund och Owe Fröjd gemensamt i en insändare.

Politikerna är oense om hur parkeringsfrågan bäst ska lösas. Nu bjuder Håboalliansen in Håbos pendlare till ett medborgarmöte den 23 januari, i kommunhuset, för att diskutera frågan med kommunens invånare.

Plus och minus med förslagen

Läge A (Håboalliansens förslag)
Fler parkeringsplatser.
Kan bebyggas utan att nuvarande p-ytor påverkas.
Kan nyttjas för annan markanvändning (än parkering).
Längre avstånd från stationen.
Kostnad för markarbeten.

Läge B (Oppositionens förslag)
Redan i ianspråktagen yta.
Lägre kostnad för markarbeten.

Färre p-platser.
203 p-platser försvinner under byggtiden.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Inbrottsvåg i Bålsta

Det svepte en liten inbrottsvåg genom Bålsta på söndagsmorgonen. Tre timmar, tre inbrott. Polisen undersöker möjligheten om brotten kan hänga ihop.måndag 21/5 11:30

Testa din första golfsving

Lördagen den 26 maj är det Golfens Dag. Bro-Bålsta Golfklubb hoppas på att många som aldrig testat förut ska komma förbi mellan klockan 10.00 och 14.00 för att göra det.fredag 18/5 12:00

Senaste numret

Bålstabladet