Fler. Socialförvaltningens enhetschef Parvin Banisadr ser positivt på att fler ansöker om skuldsanering. Foto: Mostphotos/ Ulf Lodin

Fler Solnabor vill ha hjälp med skuldsanering

Allt fler i Solna ansöker om skuldsanering hos kommunen. Orsakerna till ökningen tros bland annat vara en lagändring som gör det lättare att ansöka om hjälp.

  • Publicerad 16:46, 7 feb 2020

Jag tycker att det är bra om det är lättare att ansöka och fler kan få struktur på sin ekonomi.

För den som har hamnat i en ekonomiskt tuff och svårlöst situation kan skuldsanering vara lösningen för att ta sig ur situationen. Kommunerna ska enligt lag erbjuda hjälpen och efter en ansökan sker en prövning av personens situation.

Den som godkänns får sedan under flera års tid, normalt fem år, genomgå en avbetalningsplan där en del av skulderna betalas och de återstående stryks.

Skuldsanering kan bara beviljas en gång per person.

Efter att ha legat på en jämn nivå 2017 och 2018 ökade andelen Solnabor som ansökte om skuldsanering under fjolåret med 28 personer, från 63 till 91 stycken (se faktaruta).

Sandra Umenius, sektionschef på socialförvaltningen i Solna, tror att en lagändring som genomfördes 2016 kan ha gjort att fler fått upp ögonen för möjligheten till skuldsanering.

– Det innebär att det är en mindre mängd papper som ska fyllas i av den som ansöker. Därmed blir det lättare att söka och det gör även att handläggningstiden har minskat, säger hon.

Tydlig information

Socialförvaltningens enhetschef Parvin Banisadr delar den bilden och tror även medial uppmärksamhet påverkar.

– Det har stått mycket i media om skuldsanering och både Kronofogden och inkassobolag ger tydlig information till medborgarna om att de kan vända sig till kommunens budget- och skuldrådgivning, säger hon.

Kommunen har i dagsläget en heltidsanställd budget- och skuldrådgivare och ytterligare en personer som arbetar med personer som har hyresskulder.

Enligt Parvin Banisadr är spel- och konsumtionsskulder de vanligaste formerna av ekonomisk skuld bland de sökande från Solna. Enligt henne går det relativt snabbt att få en första hjälp.

– I Solna får klienterna ett samtal med budget- och skuldrådgivare inom tre arbetsdagar och erbjuds ett besök inom två veckor. Det finns även möjlighet till att boka in akuta besök om behov finns, säger hon.

Finns flera uppsidor

Parvin Banisadr menar att en genomförd skuldsanering har flera uppsidor, utöver att privatekonomin hamnar i balans. Exempelvis kan även andra problem komma upp till ytan som då kommunen också kan hjälpa till med.

– Ofta handlar det även om andra problem som har koppling till skulderna. Det kan exempelvis röra sig om olika missbruk, säger hon.

Parvin Banisadr vill inte spekulera i hur utvecklingen kan komma att fortsätta, men hon ser vissa likheter bland de som ansöker.

– Överlag har de mindre marginaler att leva på trots de senaste årens högkonjunktur, vilket kan bero på att konsumtionsskulderna ökat. Det är bra om det är lättare att ansöka och fler kan få struktur på sin ekonomi, säger hon.

Faktaruta: Skuldsanering i Solna

Ansökt:

2017: 62
2018: 63
2019: 91

Beviljat:

2017: 22
2018: 29
2019: 34

Källa: Kronofogden

Har du fått hjälp med skuldsanering?

Hör av dig till oss och berätta, anonymt eller med namn: jonas.mansson@direktpress.se

Stockholm Direkt