Nej tack! Allt större del av Botkyrkas unga avstår från alkohol. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fler unga i Botkyrka säger nej till alkohol

Alkohol - nej tack! I Botkyrka är andelen unga som avstår från att dricka alkohol högre än snittet för länet. Och alkoholdrickandet har minskat stadigt de senaste åren. Men tjejerna dricker mer än killarna.

  • Publicerad 16:24, 14 sep 2018

Det är i den årliga undersökningen Stockholmsenkäten där elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet som fått svara på frågor som bland annat rör droger och alkohol. Och här syns trenden bland Botkyrkas unga att tacka nej till alkohol tydligt.

►Av Botkyrkas nior avstår 73 procent av killarna, alltså nästan tre av fyra, från att dricka, jämfört med länssnittet på 66 procent. 59 procent av tjejerna i Botkyrka svarar att de inte dricker, vilket är en lika stor andel som snittet för länet.

►I årskurs två på gymnasiet dricker fler än i nian både bland tjejer och killar. Men fler av Botkyrkas unga tackar nej till alkohol än länssnittet: 48 procent av killarna, alltså nästan hälften, jämfört 34 procent i länet. Bland tjejerna avstår 41 procent, jämfört med 29 procent i länet.

Varför just Botkyrkas unga dricker mindre är svårt att svara på, enligt Isabelle Caspersson, utredare inom folkhälsa på kommunen.

– Vi har länge jobbat med att förebygga alkohol, droger och rökning bland ungdomar med områdessekreterare som är ute på platser där unga vistas, ordnar föräldrakvällar och informerar, säger hon.

Föräldrarna kan påverka

En allmän hälsotrend i samhället och föräldrars inställning till alkohol kan påverka de unga, tror Isabelle Caspersson.

– Vi har statistik som visar på att föräldrar är mer restriktiva med att köpa ut alkohol och att tillåta att sina barn dricker och jag tror det påverkar ungas alkoholvanor, säger hon.

Unga som knarkar i förorten tar större risker

Har minskat senaste tio åren

Och alkoholdrickandet bland Botkyrkas unga har minskat stadigt de senaste tio åren. 2008 avstod 45 procent av niorna i kommunen från alkohol, 2018 är siffran 67 procent.

En sak som är tydlig är att tjejer, både i Botkyrka och länet överlag, dricker mer än killar. Varför det ser ut så är svårt att svara på. Men en förklaring kan vara tjejers och killars fritidsaktiviteter, enligt Isabelle Caspersson.

– Eventuellt har killar oftare fritidssysselsättningar som inte fungerar ihop med alkohol, säger hon.

Stockholmsenkäten visar också att det är en lägre andel av Botkyrkas unga som har testat droger jämfört med länssnittet.

Unga killar i rika stadsdelar knarkar mest – men misstänks mer sällan

Stockholmsenkäten

Är en undersökning bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet i 23 av 26 kommuner i Stockholm. Här ställs frågor om ungdomars vanor och hälsa.

Så stor andel elever svarade nej på frågan "Dricker du alkohol?":

Årskurs 9

Botkyrka: Killar: 73 procent Tjejer: 59 procent

Länet: Killar: 66 procent Tjejer: 59 procent

Årskurs 2 gymnasiet

Botkyrka: Killar: 48 procent Tjejer: 41 procent

Länet: Killar: 34 procent Tjejer: 24 procent

Så har ungas drickande minskat i Botkyrka:

2008: Årskus nio: 45 procent avstod från alkohol

2018: 67 procent avstod från alkohol.

Källa: Stockholmsenkäten