Nej tack! Allt större del av Huddinges unga avstår från alkohol. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos

Fler unga i Huddinge säger nej till akohol

Allt färre niondeklassare i Huddinge har druckit alkohol, men fler väljer att testa narkotika. Det visar Huddinge kommuns färska ungdomsenkät.

  • Publicerad 17:13, 2 okt 2018

I Huddinge kommuns befolkningsundersökning för unga svarar 57 procent av niondeklassarna att de aldrig har druckit alkohol. Det är en ökning sedan den förra jämförbara mätningen gjordes 2012. Då låg siffran på 47 procent.

Flickor dricker mer än pojkar. 53 procent av flickorna och 61 procent av killarna har inte druckit alkohol.

Huddinges ungdomar dricker mer än snittet i övriga länet. I Stockholmsenkäten, som inkluderar alla länets kommuner utom Huddinge, Täby och Norrtälje, uppger 66 procent av killarna och 59 procent av tjejerna att de inte dricker alkohol.

Samtidigt som drickandet minskar ökar användandet av narkotika.

Cannabis vanligaste drogen

Var tionde niondeklassare har någon gång testat narkotika. Det är något fler än förra mättillfället 2012 då 7 procent svarade ja på frågan.

Den överlägset vanligaste drogen är cannabis. Nio av tio av de som testat droger har testat cannabis. 15 procent av de som har testat droger har någon gång använt kokain eller amfetamin.

Befolkningsundersökning för unga 2018

Undersökningen genomfördes mellan januari och mars 2018. 1008 niondeklassare svarade på enkäten.

För mer information klicka här.

Senaste gången Huddinge gjorde en jämförbar studie var 2012 då kommunen ingick i Stockholmsenkäten.