En ny specialgrupp inom polisområde Stockholm nord ska arbeta riktat med våldtäktsärenden. Foto: Sacharias Källdén

Fler våldtäkter ska klaras upp i Norrort

Kortare handläggningstider och fler ärenden som leder till åtal. Det är syftet med en särskild satsning på sexualbrottsutredningar som polisen i norra Stockholm nu startar.

  • Publicerad 11:10, 9 sep 2019

En nystartad grupp inom polisområde Stockholm nord, där de norra och västra delarna av länet ingår, ska från och med idag arbeta specifikt med att utreda nyinkomna anmälningar om våldtäkt.

Sexualbrottsgruppen, som den kallas, består av 15 personer och satsningen kommer att pågå fram till slutet av 2020.

– Gruppen kommer att arbeta brett för att öka kvaliteten i våra våldtäktsutredningar. Det innebär bland annat att försöka förkorta handläggningstiderna och öka andelen som leder till åtal, säger Niklas Kraft, gruppchef.

Enligt honom redovisades endast 13 procent av våldtäktsärendena i Stockholm nord under det första halvåret 2019 för åklagare, som sedan skulle besluta om att väcka åtal eller inte.

– Anledningen är bland annat att vi har haft ett högt tryck av andra grova brott i vårt polisområde. Skjutningarna har tagit en stor del av resurserna som skulle jobbat med detta. Tidigare har våldtäktsärendena också varit utspridda på tolv grupper, nu samlar vi dem i en grupp för hela polisområdet, säger Niklas Kraft.

Undantaget är barnärenden som i de flesta fall kommer att handläggas på polisens barnahus av poliser med specialkompetens.

Ska öka kvaliteten

Projektet är en del av polisområdets arbete med att prioritera särskilt utsatta brottsoffer.

– En del av att förbättra kvaliteten handlar om hur vi kommunicerar med de utsatta. De behöver få information. Sen är målet att se till att tidigt hålla förhör, snabbt säkra bevis och att det ska leda fler fall till tingsrätten, säger Niklas Kraft.

Gruppen har bland annat fått en utbildning i kriminalteknik och gjort studiebesök på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset, som en del av förberedelserna.