nyordning. Skolorna i Vallentuna står inför en större omorganisation. Foto: Mostphotos

Flera årskurser kan försvinna

Förra årets förslag om att plocka bort årskurs sex i Kårsta och Lindholmen kritiserades starkt. Nu är det här på nytt – efter att en större utredning har genomförts.

  • Publicerad 11:10, 1 jun 2020

Vi samlar just nu in underlag som nämnden kommer ta ställning till i juni.

Kårsta skola och Gustav Vasaskolan riskerar fortfarande att omvandlas till en F–5-skola, men den här gången till höstterminen 2021. Samma öde kan även drabba Karbyskolan , som i dagsläget är en F–9-skola. Detta enligt ett förslag som presenterades på barn- och ungdomsnämnden den 19 maj. 

Femteklassarna i Kårsta och Lindholmen får gå kvar i höst

– Vi befinner oss mitt i den politiska processen. Vi samlar just nu in underlag som nämnden kommer ta ställning till i juni, säger Johan Skog (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden. 

Förslaget innebär också att förskolorna på varje ort kan komma att ingå i samma rektorsområde som skolorna – det blir alltså en gemensam rektor för skola och förskola på respektive ort. Förslaget är resultatet av en utredning som initierades i december 2019. Då ville man ställa om både Kårsta skola och Gustav Vasaskolan till F–5, något som både mötte stor kritik från föräldrar. Förslaget återremitterades till nämnden. 

Förslaget: Ta bort årskurs sex från två Vallentunaskolor

– Då tyckte man att underlaget var alldeles för bristfälligt, det är också därför som förvaltningen har gjort en utredning som är bättre att fatta beslut utifrån, säger Johan Skog. 

Lösningen är en av totalt tre olika alternativ som presenterades den 19 maj, men inget av de tre förslagen innebar att årskurs 6 till 9 skulle bli kvar. Sedan 2015 pågår en större omorganisation som har resulterat i Rosendalsskolan och Karlslundsskolan, fyra skolor som slagits ihop till två. 

Gustav Vasaskolans matsal får uppfräschning

– Här vill vi titta på en rad olika saker. I grund och botten handlar det om att säkerställa att resurserna går till eleverna. Det är viktigt att poängtera att det inte finns något färdigt förslag på lösning ännu, säger Johan Skog. 

En av orsakerna som utredningen nämner är svårighet att rekrytera behöriga och kompetenta lärare till mindre skolenheter. I årskurs sex tillkommer flera ämnen och dessutom varierar storleken på årskullarna kraftigt. I nuläget har exempelvis Karbyskolan 12, 21 och 10 elever i årskurs 7, respektive 8 och 9. Men oppositionen är kritisk till utredningen, och tycker att processen har gått för fort fram. 

– Vi fick rapporten inför nämnden 19 maj och vi hade inte uppfattat tidigare att vi skulle fatta någon form av beslut. För ett sådant här stort beslut så är det ett jättekonstigt sätt att hantera det på, säger Gustav Elfström (S), ersättare i nämnden. 

Socialdemokraterna valde att inte delta i beslutet och har ännu inte tagit ställning till utredningen. Nästa nämndmöte är den 16 juni, men när en ny organisation kan bli verklighet går ännu inte att svara på, enligt Johan Skog. 

– Det beror helt på vad som kommer fram av underlagen och på nämndmötet, säger han.

Inriktning om F–9-skolor

Sedan millennieskiftet har kommunen haft ett inriktningsbeslut på att i möjligaste mån bygga F–9-skolor, vilket innebar en nedmontering av kommunens renodlade högstadieskolor, enligt den utredning som förvaltningen har tagit fram.

Den omorganisationen ska ha blivit ifrågasatt, bland annat för att den var väldigt resurskrävande.

Nu ligger förslaget hos kommunfullmäktige att upphäva detta inriktningsbeslut, även om man i praktiken har arbetat utanför det sedan 2015.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt