Hemtjänst. Ett hemtjänstföretag i Söderort hotas av vite. Foto: Jannie Flodman

Flera brister i Årsta hemtjänst

Många brister som inte har åtgärdats. Det är skälet till att Arbetsmiljöverket nu hotar med vite på 100 000 kronor mot Årsta hemtjänst.

  • Publicerad 19:00, 11 mar 2019

Kommunala Årsta hemtjänst riskerar böter på 100 000 kronor om de inte senast 16 augusti rättar till en massa saker. Det är Arbetsmiljöverket, AV, som fattat beslutet efter att ha besökt verksamheten i maj förra året och ålagt staden att göra en rad förbättringar när det gäller arbetsmiljön för de anställda. Men få saker har rättats till, enligt myndigheten.

Det som ska göras är undersökningar och skriftliga rapporter för att bedöma risker för ohälsa och olycksfall i arbetet. Det ska leda till en handlingsplan med åtgärder, enligt AV.

Ser allvarligt på kritiken

Bland det som ska granskas finns kraven i arbetet, resurser, arbetstider, arbetsuppgifter, prioriteringar, chefsstöd, risk för belastningsskador, raster och ensamarbete och mycket mer. För att klara detta behöver staden anlita sakkunnig hjälp utifrån, som företagshälsovård, menar AV. Arbetstagare och skyddsombud ska också vara delaktiga i förbättringsarbetet.

– Vi ser allvarligt på kritiken och ska såklart åtgärda alla brister som finns kvar. Vi kommer att stötta cheferna på Årsta hemtjänst i det här, bland annat med ännu mer utbildning, och följa upp arbetet, säger Leif Kananen, chef för stadens egna verksamheter i Enskede-Årsta-Vantör när det gäller äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.  

Årsta hemtjänst har sin bas hos Årsta vård- och omsorgsboende på Årstavägen 112. De har cirka 45 anställda.

Staden riskerar böter efter brister på äldreboende

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Här är nya planen för Hemliga trädgården

Nyheter Fastighetsägaren vill bygga där kult-klubben låg i Kransen Den nya fastighetsägaren vill bygga ett sjuvåningshus i Kransen på platsen där kulturstället Hemliga trädgården huserade. Men planerna möter motstånd.måndag 25/3 19:50

SL:s besked: Då kan Stockholm city öppna igen

Nyheter Ny prognos efter trasiga rulltrappor för pendeltågen i södergående riktning Inga södergående tåg har kunnat stanna vid Stockholm city under dagen på grund av trasiga rulltrappor.måndag 25/3 19:15