Påverkas. Busslinje 113 som bland annat kör genom Solna och Sundbyberg påverkas av vägarbeten. Foto: Leif Oldenburg

Flera busshållplatser indragna i sommar

Vägarbeten ställer till det för busstrafikanter i sommar. Bland annat försvinner hållplatser tillfälligt och viss trafik blir enkelriktad.

  • Publicerad 11:48, 2 jul 2020

Vi kommer att plocka bort trafikförändringen när arbetet är klart,

Sedan förra veckan har köer uppstått på Bällstavägen på grund av att det där pågår ett vägarbete. Arbetet har inneburit framkomlighetsproblem och gjort att busstrafiken på linje 113, som går mellan Blackebergs gård och Solna centrum via bland annat Sundbyberg, påverkas.

De fyra stationerna Spångavägen, Vassvägen, Runstensplan och Bergslagsvägen dras samtliga in och enligt SL beror det på att de uppkomna köerna har gjort att bussarna inte har haft möjlighet att stanna på de fyra nu indragna hållplatserna.

Istället sätts en buss in som kommer att köra pendeltrafik mellan Blackebergs gård och Islandstorget under denna tid för att underlätta för pendlare att i stället åka med tunnelbanan.

Enkelriktad trafik

Området Jungrudansen i Solna påverkas även det i form av att all trafik nu har enkelriktas åt motsatt håll och kommer att köra vänstervarv. Hållplatserna som berörs är Rödbetan, Biddlesberg och Skoga som fortsätter trafikeras medan hållplatsen Jungfrudansen dras in.

Tidigare har bussen kört högervarv så även om Rödbetan, Biddlesberg och Skoga fortfarande trafikeras kommer de att hamna i omvänd ordning.

I dagsläget är det enligt SL inte klart hur länge bussförändringarna ska pågå. Resenärerna hänvisas att hålla koll på SL:s sajt.

– Vi kommer att plocka bort trafikförändringen när arbetet är klart, säger Elin Lindström, presskommunikatör på SL.