Tvärbanan Foto: Ylva Bergman

Flera busslinjer dras in när tvärbanan byggs

Nya linjer och avstängda spårvagnsstationer. Här är förändringarna som SL vill göra i Brommas kollektivtrafik nästa år.

  • Publicerad 11:22, 8 apr 2019

Landstingets trafikförvaltning har presenterat förslag på förändringar för Stockholms kollektivtrafik 2020. För Brommas del gäller förändringarna både buss och tvärbana, då bussarna kommer påverkas när tvärbanans nya Kistagren byggs.

Fram till den 20 maj kommer synpunkter på förändringarna samlas in. Senare i höst fattar förvaltningen beslut om förändringarna – och den nya trafiken börjar rulla i december 2019.

Störningar på tvärbanan

I och med arbetet med förlängningen av banan till Kista kan endast ett av två spår användas på sträckan Johannesfred – Karlsbodavägen, något som medför risk för störningar och förlängda restider. Arbetet kommer pågå till och med hösten 2020.

Någon gång under kvartal fyra 2020 planeras det för en preliminär öppning av Kistagrenen till Bromma flygplats.

Ny linje mellan Blackan och Solna

I nuläget har linje 113 mellan Blackebergs gård och Solna centrum två trafikeringsuppgifter, vilket gör det svårt för bussen att hålla punktligheten. För att minska risken för följdförseningar föreslår trafikförvaltningen att linjen delas upp. Det genom en ny linje vid namn 511 som ska köra sträckan Sundbyberg centrum – Solna centrum.

Ny buss mellan Brommaplan och Sumpan

Nya linjen 129 föreslås att ta över efter buss 509 som kör mellan Sundbybergs torg – Brommaplan. I stället kommer 509 enbart köra mellan Solna centrum och Danderyds sjukhus, enligt förslaget.

Flygplatsbuss läggs ner

När Bromma flygplats nya tvärbanestation öppnar, föreslås det att linje 110 läggs ner och ersätts av just tvärbanan.

Eftersom linje 110 föreslås att läggas ner, kan linje 112 ta över körsträckan över Tranebergsvägen så att inte hållplatsen Grindstuvägen blir utan trafik.

Linje 152 tappar helgtrafiken

Under vardagar kör buss 152 mellan Liljeholmen – Solna centrum – Bromma Flygplats via Västra Skogen. Men under helger går bussen bara mellan Solna centrum och Bromma flygplats. Nu föreslår trafikförvaltningen att helgtrafiken dras in från och med det att tvärbanan börjar trafikera Bromma flygplats.