Östberga. Foto: Eva Tonström

Flera idéer hur Östberga ska bli fritt från våld

Arbetet med att göra Östberga fritt från våld har mynnat ut i åtta förslag som staden och Östbergaborna vill gå vidare med.

  • Publicerad 12:10, 22 maj 2019

Arbetet med dialoger i Östberga fortsätter. Förra året drog ett nytt tema igång, en uppväxt fri från våld, och nu har det mynnat ut i åtta förslag på åtgärder som staden vill genomföra ihop med Östbergaborna.

Nytt arbete mot våld i Östberga

En önskan är att skapa ett föräldranätverk. Nyligen startades en grupp på Facebook där föräldrar kan informera varandra, bjuda in till möten och aktiviteter. En annan är att ordna fler mötesplatser för föräldrar och barn i Östberga, exempelvis kulturhuset, parken och öppna förskolan. Östbergaborna vill också ha mer och tydligare info om hur kommunen kan stötta familjer.

Prata om våld

När det gäller ämnet våld ska barn i Östberga få bättre kunskap om vad som är rätt och fel, och föräldrar ska göras delaktiga i arbetet. Det här hoppas staden ska leda till att barnen känner sig tryggare och får förtroende för vuxna. Parallellt med det ska föräldrar bjudas in till föreläsningar och utbildningar kring våld och erbjudas stöd i sin föräldraroll. Man ska också försöka involvera föräldrarna mer i sina barns vardag genom att bjuda in till fritidsklubben, fritidsgården och Fryshusets aktiviteter. Förhoppningen är att ge dem bättre kontakt och kunskap om vad barnen gör.
 
De två sista förslagen är att försöka bidra till ökat förtroende mellan polisen och Östbergaborna och skapa bättre samverkan mellan personal som jobbar med barn för att hindra unga från att rekryteras till kriminalitet.

Trasig pump bakom badavrådan i Långsjön

Nyheter Gäller tills vidare Avrådan för bad i Långsjön pågår fortfarande medan man undersöker om en havererad pumpstation har läckt utsläpp eller inte.tisdag 25/6 13:20

Ny chans till utomhusbio i Farsta Centrum

Nyheter Rösta på vilken film du vill se – Se filmen från vårens succé Succén med drive in-bion gav blodad tand. Nu satsar Farsta Centrum på en ny kväll utomhusbio.tisdag 25/6 12:58